Detailhandelsbeleid

Winkelnota's

In de startnota “Winkelen in Vlaanderen” uit  2010 werd de visie op detailhandel en kernversterking verfijnd. Er werden beleidsinitiatieven aangekondigd om het evenwicht tussen periferie en kern te herstellen. Daarnaast voorzag de startnota ook maatregelen om de sector van de detailhandel en de lokale besturen die een detailhandelsbeleid willen voeren, te versterken.

De nota “Winkelen in Vlaanderen 2.0” bevatte een coherent pakket van nieuwe steunmaatregelen voor lokale besturen onder vorm van oproepen voor kernversterkende projecten. Ook werd de basis gelegd voor het toekomstige beleid voor de handelsvestigingen na de regionalisering van de Ikea-wet.

De twee winkelnota’s vormden de basis voor het integraal handelsvestigingsbeleid van de Vlaamse regering.