De Vitrine

Winkelstraattransformatie op basis van DNA en erfgoed

In Groot-Brittannië steunt de overheid projecten om vervallen gebouwen te renoveren. Zo worden onder meer nieuwe huizen, winkels, werkplekken en gemeenschapsruimten gecreëerd. Voorwaarde is dat de projecten aansluiten bij het lokale historische karakter en het DNA van het gebied.

DNA als voorwaarde

De voorwaarde om geld te krijgen uit de subsidiepot van £95 miljoen is een partnerschap tussen lokale overheid, het bedrijfsleven, eigenaars en lokale organisaties. De projecten worden overzien door de organisatie Historic England (HE) dat advies geeft over de kwaliteit van de plannen en uiteindelijk zijn zegen moet geven. De projecten worden uitgevoerd in de belangrijkste winkelstraten van de betrokken steden. Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen is dat er bij de projecten een duidelijke verbinding is tussen de beeldvorming en het DNA van de omgeving.

Een van de projecten vindt plaats in Coventry onder de naam Coventry’s Heritage Action Zone (HAZ). Net als bij de andere projecten worden onder impuls van de lokale besturen én in samenspraak met verschillende stakeholders plannen ontwikkeld om vervallen gebouwen te transformeren. Het herstel van het lokale historische karakter en de verbetering van de openbare ruimte staat voorop, onder goedkeurend ook van Historic England. 

Betrokkenheid van lokale handelaars

Toen het project in het centrum van Coventry ter waarde van £ 2 miljoen in 2019 van start ging, werd de focus gelegd op twee belangrijke thema's. Enerzijds de praktische bouw- en conserveringstechnieken aan het erfgoed zelf, maar anderzijds even belangrijk: het betrekken van eigenaars en huurders. Het doel is om in een eerste fase te onderzoeken met welke uitdagingen ze in die gebouwen en locaties werden geconfronteerd. De betrokkenheid van de lokale spelers was cruciaal, gezien de geplande werken gezien schaal en omvang verstorend gingen werken. Het project toont hoe erfgoedprojecten veranderingen kunnen teweegbrengen in de stedelijke ruimte.

Voor en na: de sfeer veranderen

Het project nam een fotograaf in dienst om beelden van de werken vast te leggen terwijl ze vorderden. Dat leverde een waardevol archief op met voor- en nabeelden van de locaties. Maar het beeldmateriaal diende vooral als herinnering om eigenaars en hun marketeers te wijzen op de waarde van deze aanpak. De beelden spreken voor zich. de werken hebben niet alleen uiterlijk maar vooral op niveau van sfeer en beleving écht een verschil gemaakt. Zo werd bijvoorbeeld een voorstel gelanceerd om steden de bevoegdheid te geven zelf winkelpanden die al lang leeg staan te verhuren.  

Vanuit Historic England zijn de bevindingen voor de zogenaamde High Street Heritage Action Zones zeer positief. Niet minder dan 67 locaties zijn betrokken, allen met gelijkaardige successen als in Coventry. De samenwerking met lokale partners blijkt de sleutel tot succes. Dit zorgt er namelijk voor dat het eindresultaat voldoet aan wat de lokale mensen verwachten. Het karakter wordt aldus behouden én de winkelstraat wordt in zijn geheel versterkt, met een sneeuwbaleffect op het volledige winkelgebied. 

Delen:

Jouw mening:
0
0
0
0