De Vitrine

Vilvoordse Asiat Park ondergaat opmerkelijke transformatie

Vilvoorde

|

De toekomst van een vestingstad

De geschiedenis van Asiat Park gaat terug tot de tijd dat het diende als kazerne voor soldaten. Toen de behoefte aan militaire infrastructuur afnam, werd het terrein herbestemd. De transformatie van een afgesloten militaire zone naar een openbare ruimte belichaamt ook de evolutie die de identiteit van Vilvoorde heeft doorgemaakt. Of hoe een voormalige vestingstad evolueert naar een bloeiende, moderne stad. 

Een nieuw leven als gemeenschapscentrum

Asiat Park is een baken van gemeenschapszin. Het stadsbestuur wilde dat de vrijgekomen militaire ruimte een ontmoetingsplaats werd voor mensen van alle achtergronden, waardoor verbinding en interactie worden bevorderd. De transformatie van het park beantwoordt aan die doelstelling. Het is een inspirerend voorbeeld van stedelijke vernieuwing. Verwaarloosde ruimte wordt er omgevormd tot een dynamische plek die de leefbaarheid van de stad verhoogt. De transformatie van Asiat Park is onlosmakelijk verbonden met de verhalen van de mensen die er wonen, werken en ontspannen. De muren van het park, zowel letterlijk als figuurlijk, dragen de sporen van de rijke geschiedenis en de diverse identiteiten van Vilvoorde

Park als stedelijke hub

Het park wordt geprofileerd als stedelijke hub met naast de groen- en parkzone ook een divers aanbod aan ruimtes voor gevestigde bedrijven, start-ups en sociale initiatieven. Het park is ongeveer 20.000 m² groot, waarvan 5.000 m² als eventlocatie dienst doet. In het park treffen we daarnaast momenteel ook horecazaken, een koffiebranderij, een klimzaal, een escape room, kunstorganisaties, een skatehal, een sport- en voedingscentrum, een yogastudio, etc. De verschillende huurders weerspiegelen de diversiteit in Vilvoorde en brengen de stedelijke hub in het groen tot leven.

Creativiteit in de schijnwerpers

Asiat Park biedt een platform voor lokale artiesten en muzikanten om hun talenten te tonen. Regelmatig vinden er concerten, festivals en tentoonstellingen plaats. De creativiteit van de Vilvoordse gemeenschap komt er tot leven. Het park is een broedplaats voor nieuwe ideeën en een inspirerende omgeving voor jong en oud. Een van de meest opvallende kenmerken van Asiat Park is de prominente rol van street art als een vorm van expressie en culturele verrijking. De opening van een speciaal voor graffiti bestemde blinde muur trok getalenteerde kunstenaars aan en creëerde een achtergrond voor creatieve uitingen. Deze initiatieven verfraaien het park maar dragen ook bij aan de multiculturele identiteit van Vilvoorde. In de kleurrijke street art-werken komen verschillende culturele invloeden samen, van traditionele Afrikaanse patronen tot hedendaagse Japanse manga. De talloze talen die in het park gesproken worden dragen bij aan een levendige sfeer van interculturele uitwisseling.

Inclusiviteit

Een recent voorbeeld van een inclusieve activiteit die plaatsvond in Asiat Park was de zorgsafari, georganiseerd tijdens de Week van de Zorg. Honderden jongeren uit het vierde, vijfde en zesde middelbaar kregen de kans om de zorgsector te ontdekken. Dit initiatief bood een platform voor jongeren van verschillende achtergronden om kennis te maken met diverse beroepen in de zorgsector. De zorgsafari omvatte interactieve workshops, infostands en een kennismaking met opleidingen, waardoor het toegankelijk was voor een breed publiek. 

Een inspirerend symbool

De transformatie van Asiat Park is meer dan een opmerkelijke stedenbouwkundige prestatie. Het park is een voorbeeld van hoe verwaarloosde sites een nieuw leven kunnen krijgen. Het toont aan hoe ze kunnen worden omgevormd tot waardevolle plekken voor de gemeenschap. Het grote belang dat de stad Vilvoorde hecht aan inclusie en creatieve expressie komt hier volop tot uiting. In die zin kan het een inspiratiebron zijn voor steden die kampen met verwaarloosde stadsdelen en deze met respect voor identiteit willen aanpakken.

Een dynamische toekomst

Vilvoorde wil de dynamiek van Asiat Park ook in de toekomst bewaken door er de voortdurende groei en ontwikkeling te stimuleren. Er zijn plannen om het park nog inclusiever en toegankelijker te maken, met meer groene ruimtes, sportfaciliteiten en speelplekken voor kinderen. De stad wil hiervoor nog meer inzetten op participatie van de lokale gemeenschap. Onder de noemer ‘Maken & Ondernemen’ wordt toekomstgericht meer ingezet op circulaire initiatieven en op de maakindustrie. 

Delen:

Jouw mening:
0
0
0
0