De Vitrine

Schoten gebruikt proefopstelling om nieuw circulatieplan te testen

Schoten

|
Bron: Brochure centrumvernieuwing Schoten

Centrumvernieuwing Schoten

Onder impuls van de nieuwe visie voor het centrum van Schoten zal de kern de komende jaren een metamorfose ondergaan. Onder meer het Marktplein, de Paalstraat als belangrijke handelsas, een aantal omliggende straten en de publieke ruimte krijgen een grondige facelift. De ingrepen moeten helpen om het DNA en eigenheid van de gemeente zichtbaar en voelbaar te maken voor inwoners en bezoekers. Het Marktplein en de Paalstraat worden de uithangborden van de herinrichting met centraal de verblijfskwaliteit in een groene omgeving. 

Paalstraat als belangrijke winkelas

Doel van het lokaal bestuur is een verkeersluw en levendig centrum. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang. Zo wordt de winkelstraat sterk vergroend en ingericht als fietsstraat. Ook voetgangers krijgen bredere voetpaden. Doorgaand verkeer dat het centrum doorkruist is dus niet langer wenselijk. Hiervoor wordt een omleiding via een ringstructuur voorzien. Het autoverkeer wordt echter niet helemaal geweerd, want in de winkelas Paalstraat is bestemmingsverkeer zeker nog welkom. Het bestuur faciliteert ook een flexibele mobiliteitsinrichting via verzinkbare paaltjes. Zo kan de straat volledig afgesloten worden wanneer nodig. Laden en lossen wordt mogelijk binnen bepaalde tijdsvensters.

Marktplein 

Het Marktplein in Schoten was voorheen volledig ingericht als parking. Met de centrumvernieuwing wordt het aantal parkeerplaatsen nu ingeperkt. De vrijgekomen ruimte wordt ingevuld met vergroening, terrassen, een waterpartij, ontmoetingsplaatsen en ruimte om te spelen. De Churchilllaan, vandaag een breuklijn tussen Marktplein en gemeentehuis, wordt mee in de herinrichting geïntegreerd en zal samen met het Marktplein één geheel vormen.

Mobiliteitsexperiment

Met de aanpak van de kern wordt dus ook de mobiliteitssituatie bijgesteld. Hiervoor werd een plan uitgetekend dat het doorgaand verkeer in het centrum moet weren aan de hand van een ringstructuur. Het gemeentebestuur ontving heel wat feedback en ongerustheden en heeft daarom, samen met de verkeersdeskundigen van Aacon, het voorstel bestudeerd en een proefopstelling uitgewerkt. Aan de hand van tijdelijke opstellingen via onder meer betonblokken wordt de beoogde verkeerssituatie nu tijdelijk uitgetest.

Verkeersfilter Vordeneinstraat

In het nieuwe voorstel wordt de Vordeneinstraat tussen de Ridder Walter van Havrelaan en Constant Neutjensstraat doodlopend voor (vracht)wagens. Wie met de wagen vanuit de Churhillaan de Kuipersstraat inrijdt richting de Sint-Cordulaschool, kan dat enkel doen via de Constant Neutjensstraat terug naar de Churchillaan. Ook tussen de Kuipersstraat en de Gelmelenstraat wordt de Vordeneinstraat doodlopend voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor wordt het sluipverkeer tegengegaan en het verkeer aan de schoolpoort verminderd. 

Testfase

Schoten zal deze nieuwe verkeerssituatie gedurende minstens zes maanden testen. De testfase is reeds ingegaan in januari 2024 en wordt de komende maanden verder geëvalueerd aan de hand van objectief cijfermateriaal. Om een duidelijke vergelijking te kunnen maken met de vorige situatie werden er in het najaar van 2023 al heel wat tellingen en metingen gedaan die als nulmeting dienst zullen doen. 

Niet zonder slag of stoot 

Een grootschalige aanpassing van de mobiliteit, in Schoten dus nog in testfase, gaat doorgaans gepaard met weerstand. Enkele maanden na de inwerkingtreding van het verkeersexperiment werd door de bewoners van één van de geïmpacteerde straten protest gevoerd via affiches, zwarte vlaggen, een petitie en interpellaties. Het lokaal bestuur wil het volledige experiment objectief evalueren en wacht dus de tellingen en resultaten af. Het nut van dergelijk experiment is dan ook dat nog geen enkele ingreep definitief is en dat er kan bijgestuurd worden.

Veranderende mobiliteit overal in Vlaanderen

Heel wat Vlaamse steden en gemeenten investeren in de herinrichting van het centrum. Ook de mobiliteitssituatie wordt dan vaak mee gewijzigd. VLAIO lanceerde daarom in 2022 en 2023 de oproep 'duurzame bereikbaarheid kernen', samen goed voor net geen 50 projecten. In het leeuwendeel van de mobiliteitswijzigingen moet de automobilist plaats maken voor de zachte weggebruiker en komt er meer ruimte om te vertoeven en kwalitatief te verblijven. Dergelijke ingrijpende wijzigingen kunnen enkel slagen indien er intensief overleg is met alle actoren. Toch kan vanuit de theorie en vanuit simulaties niet elke situatie goed ingeschat worden. Tijdelijke proefopstellingen kunnen dan een antwoord bieden. Deze manier van werken biedt bovendien ook de mogelijkheid om bij te sturen, opnieuw steeds in overleg met de stakeholders. Dit komt het draagvlak en dus de slaagkans ten goede. Wil je zelf aan de slag met mobiliteitsprojecten in of rond de kern, dan is de kernwijzer Duurzame Mobiliteit een goed interessant startpunt.

Delen:

Jouw mening:
0
0
0
0