Collectieve leertrajecten

Wat zijn de collectieve leertrajecten?

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 geeft aan dat er actief zal worden ingezet op een beleid gericht op bedrijvige kernen, met een bruisende lokale middenstand en verweving van bedrijfsactiviteiten als bron van leefbaarheid en sociale cohesie. De bedrijvige kern is ruimer dan louter kleinhandelsactiviteiten en omvat verschillende en met elkaar verweven economische activiteiten zoals kantoren, maak- en creatieve bedrijven, horeca, ambulante handel, cultuur, entertainment en andere publiekstrekkers.

Op 4 september 2020 werd de mededeling "Plan van aanpak Bedrijvige Kern - Werk aan de winkel" aan de Vlaamse regering voorgelegd. Naast het stimuleren van innovatie in de sector en een update van het regelgevend kader focust het plan van aanpak ook op flankerende maatregelen. Dit laatste spoor omvat verschillende subsidieoproepen, de begeleidingstrajecten door de Profploeg, de Vitrine en collectieve leertrajecten om steden en gemeenten met kennis, expertise en begeleiding te ondersteunen in het bewerkstelligen van bedrijvige kernen. Binnen de collectieve leertrajecten gaan lokale ambtenaren in thematische groepen aan de slag met concrete, specifieke uitdagingen in het lokale beleid en de daaruit voortvloeiende acties. Het is dus de bedoeling dat deelname aan de collectieve leertrajecten resulteert in effectieve beleidsimplementaties.

Geïnteresseerde steden en gemeenten konden vooraf hun voorkeursthema’s doorgeven. Bij het toewijzen van de deelnemers aan de verschillende thema’s – één thema per deelnemer – wordt ook rekening gehouden met beleidsprioriteiten, realisaties en acties in uitvoering.

De collectieve leertrajecten zijn gebouwd op volgende twaalf thema’s:

 1. Bepalen van het DNA van de kern
 2. Doorvertalen van het DNA van de kern in (city)marketing, publiek domein en producten
 3. Centrummanagement
 4. Nieuwe samenwerkingsvormen en structuren
 5. Kerninrichting en -geleiding
 6. Leefbare kernen langs de steenweg
 7. Duurzame mobiliteit naar (handels)kern stimuleren
 8. Duurzame stadsdistributie
 9. Leegstand aanpakken (globale aanpak en instrumentenmix)
 10. Verweving van economische activiteiten in de kern (incl. mix, leegstand)
 11. Een gemeentelijke vastgoedstrategie voor het aanpakken van de leegstand
 12. Samenwerken/onderhandelen met ontwikkelaars

De kennis, expertise en begeleiding komen van de Kernmeesters. Benieuwd naar deze experten?

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.