Vlaggen EU

Bevorderen van klimaatadaptatie - GTI Limburg

In 't kort

Deze oproep past binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ en richt zich op projecten die inzetten op het bevorderen van klimaatadaptatie. Deze oproep richt zich uitsluitend naar projecten die gesitueerd zijn in de provincie Limburg.

Projecten worden ingediend via het EFRO E-loket. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding

De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 31 maart 2023 ingediend zijn. 

De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 30 juni 2023

Voor deze oproep is een infosessie voorzien op maandag 27 februari 2023 in het auditorium van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, Brussel (tussen 10u en 14u). Op deze infosessie zullen de gelanceerde oproepen binnen het EFRO-programma voorgesteld worden. 

Inschrijven voor deze infosessie
 

EFRO logo 2022

Samengevat

Voor wie?
Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid
Voor wat?
Waterpositieve bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen die bijdragen aan een positieve waterbalans in de provincie Limburg.
Bedrag
€ 4 miljoen

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon