Krokussen. Foto van Ed Van Duijn van unsplash.com

Vlaams beschermingsmechanisme 5

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme 5?

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Op het Overlegcomité van 28 oktober 2020 werden de maatregelen verstrengd.

Als deze verstrengde coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overbruggen.

Ook verplicht gesloten ondernemingen kunnen deze premie ontvangen voor de periode tussen 1 februari 2021 en 28 februari 2021 dat ze verplicht gesloten waren. Hierbij moeten ze hun omzetdaling niet aantonen.

Raadpleeg de lijst van die gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

Ondernemingen die terug open mochten gaan op 8 februari 2021 of op 13 februari 2021, kunnen kiezen om steun aan te vragen voor de periode van verplichte sluiting zonder de omzetdaling aan te tonen. Ze zullen dan steun krijgen voor die periode in februari 2021 dat ze nog verplicht gesloten waren. Indien deze ondernemingen echter voor de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 een omzetdaling van minstens 60% hadden, dan kunnen ze er ook voor kiezen om de steun aan te vragen voor de volledige periode. In dat geval dienen ze de omzetdaling wel te kunnen aantonen en te kunnen motiveren.

Indien een restaurant vorig jaar in de periode van 1 februari 2020 tot en met 28 februari 2020 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Het Vlaams beschermingsmechanisme 5 is een steunmaatregel voor bedrijven met een vestiging in Vlaanderen die met een serieuze omzetdaling te maken hebben. Dit is het gevolg van de maatregelen die het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 ingevoerd heeft om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de corona ondersteuningspremie en de vier vorige Vlaamse beschermingsmechanismes.

Deze steunmaatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.1. Dit betekent onder meer dat de totale steun van steunmaatregelen aangemeld onder dit artikel, op groepsniveau van de onderneming maximaal € 1.800.000 mag bedragen. Voor ondernemingen actief in de landbouwsector bedraagt het maximum steunplafond € 225.000 en voor ondernemingen actief in de visserij en aquacultuursector € 270.000.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd. Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Toepasselijke wetgeving

  1. De mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215), 8 mei 2020 (C(2020) 3156), 29 juni 2020 (C(2020) 4509), 13 oktober 2020 (C(2020)7127) en 28 januari 2021 (C(2021)564), en alle latere wijzigingen ervan.
  2. De beslissing van de Commissie van 29 januari 2021: C(2021) 587 “SA.60524 (2020/N) – COVID-19: Flemish Protection Mechanism for undertakings that suffer a turnover decline due to the continuing Covid-19 measures of 28 October 2020”
  3. Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
  4. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en de bijlage.
  5. Ministerieel besluit van 25 maart 2021 tot uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, wat betreft de precisering van de woorden "een andere referentieperiode in 2019" en de verlenging van de uiterste indieningsdatum van de subsidieaanvraag

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail