Krokussen. Foto van Ed Van Duijn van unsplash.com

Vlaams beschermingsmechanisme 5

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je het Vlaams beschermingsmechanisme 5 aan?

De aanvraag moet online ingediend worden. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 16 maart 2021 tot en met 30 april 2021.

Raadpleeg voor je aanvraag zeker ook de veelgestelde vragen en de handleiding!

Nog nooit online een subsidie aangevraagd bij VLAIO? Lees hoe je je kan aanmelden voor de online-aanvraag.

Welke gegevens heb je nodig bij de aanvraag?

  • Je omzetcijfer ZONDER btw van de gekozen referentieperiode in 2020. De steun wordt berekend op dit omzetcijfer. Je zal dit in de aanvraag moeten invullen, ook indien je verplicht gesloten was. 
  • Daarnaast zal ook het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het eerste kwartaal 2020 moeten ingevuld worden. Als je al een aanvraag indiende voor het Vlaams beschermingsmechanisme 4, dan wordt dit cijfer automatisch opgehaald uit de vorige aanvraag. Controleer of dit correct was.
  • Ben je een starter, hou dan je financieel plan bij de hand. 
  • Beschik je over een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, neem er dan ook het registratienummer van je witte kassa bij.

Vlaams beschermingsmechanisme 5 aanvragen

Per onderneming dien je één aanvraag in.

Met uitzondering van verplicht gesloten ondernemingen die als steunperiode de sluitingsperiode kiezen, zal je de omzetdaling van 60% bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden. VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail