Vogeltjes in een vogelhuisje

Vlaams beschermingsmechanisme 4

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt het Vlaams beschermingsmechanisme 4?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld (status per 1/1/2021)

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in:

  • ofwel de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020
  • ofwel de periode in 2020 die overeenstemt met de periode van 1 januari 2020 tot en met de laatste verplichte sluitingsdag (en uiterlijk 14 januari)
  • ofwel de periode in 2020 die overeenstemt met de periode van 15 januari 2020 tot en met 31 januari 2020

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021:

  • € 7.500 voor ondernemingen zonder tewerkstelling of met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 RSZ-werknemers
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 RSZ-werknemers of meer

Er is voor deze periode eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 600.

De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd. Hier vind je een lijst van die gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau. Dit betekent dat ondernemingen met toegestane en verplicht gesloten activiteiten of vestigingen enkel als verplicht gesloten worden beschouwd als ze hun omzet halen uit de verplicht gesloten hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit is de activiteit die meer dan 50% van de omzet genereert.

Zelfstandigen in bijberoep (status per 1/1/2021)

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

Indien je in bijberoep gestart bent op 1/1/2020 of later, dan wordt er voor de bepaling van het beroepsinkomen gekeken naar jouw financieel plan voor het eerste werkingsjaar.

Beperkingen

Voor ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht, bedraagt de subsidie eveneens 10% van de omzet, exclusief btw, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van € 1.500 indien zij niet beschikken over de voor hen verplichte witte kassa. Voor ondernemingen die beschikken over een zogenaamde witte kassa, dit is een geregistreerd kassasysteem zoals vermeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, geldt de beperking tot € 1.500 niet.

Voorwaarde voor steun: geopend zijn

Met uitzondering van de ondernemingen die (opnieuw) hun zaak verplicht moeten sluiten ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, en van de ondernemingen die binnen de periode van omzetdaling gesloten zijn wegens de normale jaarlijkse verlofperiode, moeten ondernemingen (terug) open zijn om deze steun te kunnen genieten.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail