Vlaams beschermingsmechanisme 11

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Aanvraagprocedure

Steunaanvraag voor januari 2022

Update 07/02/2022

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering principieel om de ondersteuning aan ondernemingen met substantiële exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen of die verplicht worden te sluiten in de periode van 1 januari tot 31 maart 2022, verder te zetten in de vorm van het Vlaams beschermingsmechanisme 12. Deze steunmaatregel wordt aangemeld aan Europa onder de Tijdelijke Kaderregeling COVID-19. Na goedkeuring door Europa kan deze steunmaatregel definitief in werking treden.

Er werd ook voorzien dat een voorafbetaling voor de maand januari 2022 kan aangevraagd worden.

Voor wie?

De onderneming met een omzetdaling van minstens 60% in de maand januari 2022 kan een voorschot aanvragen: dit voorschot bedraagt 10% van één derde van de omzet van het referentiekwartaal, zijnde het eerste kwartaal 2019 (voor zelfstandigen in bijberoep wordt de steun gehalveerd). Het voorschot is voorwaardelijk en is slechts definitief verworven wanneer de onderneming over het volledige eerste kwartaal 2022 een omzetdaling van minstens 30% kent, en over de subsidieperiode een omzetdaling van minstens 60%. De onderneming zal nog een aanvraag moeten indienen voor Vlaams beschermingsmechanisme 12 zodra een online aanvraag mogelijk is. Indien uit deze aanvraag blijkt dat de onderneming niet aan deze voorwaarden voldoet, zal de reeds toegekende steun voor januari 2022 teruggevorderd worden.

De onderneming met activiteiten die verplicht werden te sluiten in de maand januari 2022 kan voor de verplichte sluitingsperiode in de maand januari 2022 steun aanvragen. De steun bedraagt 10% van één derde van de omzet van het referentiekwartaal, zijnde het eerste kwartaal 2019, pro rata van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen ten opzichte van het aantal kalenderdagen van het aantal kalenderdagen van het eerste kwartaal 2022 (voor zelfstandigen in bijberoep wordt de steun gehalveerd). Voor zover de verplichte sluiting nog verder duurt in februari en maart 2022, wordt de steun voor de verplichte sluitingsperiode automatisch uitbetaald.

Hoe aanvragen?

Bij de online-aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 11 kan de onderneming ook de steun aanvragen voor de maand januari 2022.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail