Vlaams beschermingsmechanisme 11

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je het Vlaams beschermingsmechanisme 11 aan?

De aanvraag moet online ingediend worden.

Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 14 februari 2022 tot en met 31 maart 2022, 20 uur.

Schrijf je in via de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de online aanvraag.

Neem zeker de handleiding en veel gestelde vragen door alvorens je aanvraag te starten.

Nog nooit online een subsidie aangevraagd bij VLAIO? Lees hoe je je kan aanmelden voor de online-aanvraag

Welke gegevens heb je nodig bij de aanvraag?

 • Je omzetcijfer ZONDER btw uit gefactureerde prestaties van de periode van 20 november 2019 tot en met 31 december 2019 zoals opgenomen in de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) voor het vierde kwartaal 2019.
 • Je omzetcijfer ZONDER btw uit gefactureerde prestaties van de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019 zoals opgenomen in de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) voor het vierde kwartaal 2019. (de steun wordt hier op berekend)
 • Je omzetcijfer ZONDER btw uit gefactureerde prestaties van de periode 20 november 2021 tot en met 31 december 2021 zoals opgenomen in de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) voor het vierde kwartaal 2021.
 • Je omzetcijfer ZONDER btw uit gefactureerde prestaties van de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 zoals opgenomen in de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) voor het vierde kwartaal 2021.
 • Ben je een starter, hou dan je financieel plan bij de hand. 
 • Beschik je over een verplicht geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, neem er dan ook het registratienummer van je witte kassa bij.

Welke documenten moeten opgeladen worden bij de aanvraag?

 • ontvangstbewijs btw-kwartaalaangifte of btw-maandaangiftes van het 4de kwartaal 2019
 • ontvangstbewijs btw-kwartaalaangifte of btw-maandaangiftes van het 4de kwartaal 2021
 • verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant over de omzet, exclusief btw, volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes in de periode van 20 november tot en met 31 december 2021 en in de overeenstemmende referentieperiode in 2019
 • nachtwinkels moeten hun vergunning opladen

Deze documenten hebben we nodig voor de beoordeling van jouw steunaanvraag.

Let er op dat je de correcte documenten oplaadt bij de steunaanvraag:

 • de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes moeten voorzien zijn van de hoofding van de FOD Financiën

 • voor de verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant mag je enkel gebruik maken van het sjabloon dat we hier voorzien.

Kijk bij het opladen na of de documenten correct werden opgeladen in de online aanvraag, vooraleer de online aanvraag te bevestigen.

Bij de aanvraag zal je eveneens moeten kiezen of je de aanvraag indient onder punt 3.1 van de Tijdelijke Kaderregeling Covid-19 of onder de Europese de minimis-regeling. Een onderneming die het de minimisplafond niet bereikt heeft, kan ervoor opteren om de steun aan te vragen onder de minimis. Dit betekent dat de onderneming of de groep waartoe ze behoort, niet meer dan € 200.000 (voor de transportsector € 100.000) de minimissteun heeft ontvangen over de laatste 3 belastingjaren (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) op het ogenblik van de toekenning van de nieuwe steun.

Welke keuze heb ik voor het indienen van mijn aanvraag?

activiteit

omzetdaling of verplichte sluiting?

berekening steunbedrag

feestzaal

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

vakantieverblijf (vakantiewoning met meer dan 15 slaapplaatsen of vakantiepark met subtropisch zwembad of binnenspeeltuin)

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

jeugdverblijf

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

sociaal-culturele activiteiten (binnenactiviteiten)

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

reisbureau of reisorganisator

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

personenvervoer: autocarbedrijf / taxibedrijf

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

event- of cultuuractiviteiten

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

event- of cultuurzaal

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen 

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

OF

verplichte sluiting van 26/12 tot en met 29/12/2021

10% van de omzet (zonder btw) van de periode van 26/12 tot en met 29/12/2019

nachtwinkel

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

sportactiviteiten (met publiek)

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

bioscoop

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 

OF

verplichte sluiting van 26/12 tot en met 29/12/2021

10% van de omzet (zonder btw) van de periode van 26/12 tot en met 29/12/2019

discotheek of dancing

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

OF

verplichte sluiting van 27/11 tot en met 31/12/2021

10% van de omzet (zonder btw) van de periode van 27/11 tot en met 31/12/2019

binnenspeeltuin

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen 

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 

OF

verplichte sluiting van 4/12 tot en met 31/12/2021

10% van de omzet (zonder btw) van de periode van 4/12 tot en met 31/12/2019

recreatiepark (pretpark, dierenpark of -tuin)

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

recreatieve ruimte (lasergames, paintballgames, bowlingzaal, escaperooms, snookerzaal, dartszaal, biljartzaal, indoor trampolinepark of subtropisch zwembad)

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019

OF

verplichte sluiting van 26/12 tot en met 31/12/2021

10% van de omzet (zonder btw) van de periode van 26/12 tot en met 31/12/2019

kansspelzaak

omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis (1/10 – 31/12/2021) en minstens 60% voor de subsidieperiode (20/11 – 31/12/2021) aantonen

10% van de helft van de omzet (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 

OF

verplichte sluiting van 26/12 tot en met 31/12/2021

10% van de omzet (zonder btw) van de periode van 26/12 tot en met 31/12/2019

Vlaams beschermingsmechanisme 11 aanvragen

Per onderneming dien je één aanvraag in Controleer alle ingevulde gegevens voor je op bevestigen klikt. De aanvraag is pas definitief als je deze bevestigt hebt.

Je ontvangt een bevestiging per mail dat we je aanvraag ontvangen hebben. Deze wordt automatisch verzonden naar het mailadres zoals opgegeven in de aanvraag.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij af of aan de voorwaarden, opgelegd door de regelgeving, voldaan is en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% voor de subsidieperiode of de omzetdaling van minstens 30% op kwartaalbasis niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Wanneer uit de controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd, zal de uitbetaalde steun teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail