Wijzigingen aan Steun land-en tuinbouwsector (coronavirus)

Land- en tuinbouwbedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de huidige slechte conjunctuur kunnen voor een krediet voor werkingsmiddelen en herfinanciering in het kader van deze uitzonderlijke gebeurtenissen rekenen op een tijdelijke waarborg via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Deze maatregel werd via het Ministerieel Besluit van 15 december tijdelijk geactiveerd. Tot en met 30 september 2021 kunnen land- of tuinbouwers een steunaanvraag indienen. Zie VLIF-waarborgregeling slechte conjunctuur.
Gewijzigd op
1. Aardappeltelers kunnen uit het COVID-steunfonds een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei 2020. Aanvragen kan tot uiterlijk 28 augustus 2020. 2. Professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen, komen in aanmerking voor een vergoeding als ze door de COVID-19 maatregelen in de periode 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt een omzetdaling hadden van minimaal 30 of 50% (afhankelijk van de categorie) ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019. Aanvragen kan tot uiterlijk 11 september 2020
Gewijzigd op
De Vlaamse regering lanceert een Vlaams noodfonds waarbij € 35 miljoen steun wordt toegekend aan de sierteelt- en de aardappelsector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis. Meer informatie hierover in deze rubriek
Gewijzigd op
De Vlaamse overheid heeft een maatregelenpakket uitgewerkt om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers. Een overzicht kan je vinden op deze pagina. Het gaat o.m. over de Corona compensatie- en hinderpremie, de VLIF-waarborgregeling Covid 19 en andere steunmogelijkheden. 
Gewijzigd op