Steun land-en tuinbouwsector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 14 aug 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Ondernemingen in de land-en tuinbouwssector
Voor wat
schade ingevolge coronacrisis
Subsidies & Waarborg
steun varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Ter ondersteuning van de land- en tuinbouwsector werden er ingevolge de coronacrisis verschillende maatregelen uitgewerkt door de Vlaamse Regering.  

De Vlaamse overheid heeft een maatregelenpakket uitgewerkt om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers. Een overzicht kan je vinden op deze pagina.

VLIF-waarborgregeling Covid 19

Land- en tuinbouwbedrijven die kampen met financiële problemen, kunnen voor een krediet voor werkingsmiddelen en herfinanciering in het kader van deze uitzonderlijke gebeurtenissen rekenen op een tijdelijke waarborg via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal € 40.000 per bedrijfsleider. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

Meer informatie over deze waarborg kan je raadplegen op: VLIF-waarborgregeling Covid19.

Crisismaatregelen Europa

Marktstabilisatiemaatregelen aardappel-, sierteelt- en zuivelsector

De Europese Commissie staat een tijdelijke afwijking toe op de normale mededingingsregelgeving voor sierteelt, aardappelen bestemd voor de verwerking en voor de zuivelsector. Meer informatie kan je vinden op Landbouwbeleid/Landbouwbeleid EU/Certificaten, restituties en interventies/Interventie/Marktstabilisatiemaatregelen aardappel-, sierteelt- en zuivelsector.

Particuliere opslag van zuivelproducten en vlees

Soms worden producten uit de markt gehaald om ongewenste prijsdalingen te voorkomen en de landbouwmarkten te ondersteunen, bv. in crisissituaties. Die producten worden weer op de markt gebracht als de situatie voldoende verbeterd is.
In deze crisis laat Europa het toe om voor bepaalde producten dergelijke interventies uit te voeren. Meer informatie over de particuliere opslag van vlees, boter, kaas en mageremelkpoeder kan je terugvinden op lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/certificaten-restituties-en-interventies/interventies-4.

Andere steunmogelijkheden

  • De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald. 
  • Op het vlak van administratieve verplichtingen zal de nodige soepelheid aan de dag gelegd worden. De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen - de perceelsregistraties en steunaanvragen - werd op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020 zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen.
  • Omdat de landbouwsector de komende dagen, weken en maanden op voldoende personeel kan rekenen werd aan de VDAB gevraagd om vacatures maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden. Werkzoekenden in kritieke sectoren worden prioritair gecontacteerd om zich kandidaat te stellen voor de vele openstaande vacatures. In dit kader werd ook deze website gelanceerd: www.vdab.be/helpdeoogst.

Meer informatie kan je raadplegen op: lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-maatregelen-en-veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij.

Vlaams noodfonds sierteelt en aardappelsector

Het Vlaams noodfonds kent € 35 miljoen toe aan de sierteelt- en de aardappelsector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis:

  • Professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen, komen in aanmerking voor een vergoeding als ze door de COVID-19 maatregelen in de periode 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt een omzetdaling hadden van minimaal 30 of 50% (afhankelijk van de categorie) ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019. Aanvragen kan tot uiterlijk 11 september 2020.
  • Aardappeltelers kunnen uit het COVID-steunfonds een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei 2020. Aanvragen kan tot uiterlijk 28 augustus 2020.

De laatste updates kan je terugvinden op lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-maatregelen-en-veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij.