Wijzigingen aan Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Door indexering gelden er vanaf 1 mei hogere bedragen voor de uitkeringen van het overbruggingsrecht.

Door indexering gelden er vanaf 1 november 2023 hogere bedragen voor de uitkeringen van het overbruggingsrecht.

Op 1 juli werden de bedragen van het overbruggingsrecht verhoogd. 

Sinds 1 januari 2023 is een beperkte cumulatie van het overbruggingsrecht met een beroepsactiviteit en/of vervangingsinkomen mogelijk: 1. De cumulatie met een beroepsactiviteit is alleen toegestaan wanneer je al je beroepsactiviteiten, van welke aard ook, gedurende minstens 1 volledige kalendermaand volledig onderbroken hebt. Voor elke volledige kalendermaand waarin je geen enkele beroepsactiviteit uitoefent, mag je de uitkering van het overbruggingsrecht vervolgens gedurende 1 maand cumuleren met een beroepsactiviteit. De cumulatie is beperkt in de tijd tot maximum 3 maanden. Je uitkering wordt in deze periode ook degressief verminderd met respectievelijk 25%, 50% en 75%. 2. De cumulatie met een vervangingsinkomen is mogelijk zolang de som van de uitkering overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen niet hoger is dan de uitkering van het overbruggingsrecht. Bij overschrijding zal het bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden. De cumulatie is niet beperkt in de tijd.

Door indexering gelden er vanaf 1 december 2022 hogere bedragen voor de uitkeringen van het overbruggingsrecht.