Wijzigingen aan Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus)

1. Wie nog niet kan heropstarten om bepaalde redenen kan tijdens de maanden juli en augustus 2020 nog steeds in aanmerking komen voor het tijdelijke corona overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden2. Voor de maanden juni, juli en augustus 2020 wordt er een Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart voorzien voor zelfstandigen als er kan worden aangetoond dat de activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, als gevolg van het coronavirus. 3. De fiscus publiceerde een Circulaire over het belastingstelsel van het corona overbruggingsrecht: Circulaire 2020/C/94 over het belastingstelsel van de financiële uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht.
Gewijzigd op
1. De federale regering heeft beslist om het crisis-overbruggingsrecht te verlengen voor juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door de Covid-19-pandemie. Indien nodig kan de regering deze maatregel nog verlengen tot eind december. 2. Daarnaast zal er een apart overbruggingsrecht worden voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Deze 'Relance-uitkering' zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht en richt zich tot de ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald. Deze maatregel moet nog verder worden uitgewerkt. We houden je op de hoogte.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd verlengd voor de maand juni.
Gewijzigd op
Het Koninklijk besluit van 27 april 2020 heeft deze maatregel uitgebreid naar zelfstandigen in bijberoep waarvan de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een jaarlijks belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en waarvan de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een jaarlijks belastbaar inkomen boven de € 6.996,89 kunnen deze gedeeltelijke uitkering aanvragen. Deze doelgroep krijgt een gedeeltelijke uitkering van maximaal € 645,85 per maand (zonder gezinslast) of € 807,05 per maand (met gezinslast). Daarnaast werd op de ministerraad van 25 april beslist om dit crisisoverbruggingsrecht te verlengen voor de maand mei 2020.
Gewijzigd op
De federale regering heeft aangekondigd om het overbruggingsrecht ingevolge de coronacrisis ook mogelijk te maken voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77 op voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke uitkering aanvragen. De uitkering bedraagt maximaal € 645,85 per maand zonder gezinslast of € 807,05 per maand met gezinslast. Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) dat deze uitbreiding regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kunnen de zelfstandigen reeds een voor-registratie doen bij hun sociale verzekeringsfonds.
Gewijzigd op