Wijzigingen aan Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus)

1. Wie nog niet kan heropstarten om bepaalde redenen kan nog tot eind december 2020 het Corona - overbruggingsrecht bekomen. Voor juni tot en met oktober 2020 kan er een Overbruggingsrecht - heropstart worden uitgekeerd onder bepaalde voorwaarden. Je aanvraag moet worden ingediend vóór het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting. De uitkering van maart moet dus ten laatste op 30 september 2020 worden aangevraagd; de uitkering van april, mei en juni ten laatste op 31 december. Voor de uitkering van juli, augustus en september geldt 31 maart 2021 als aanvraagdeadline. 2. Vanaf september 2020 kan er een Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang worden gevraagd.
Gewijzigd op
Het overbruggingsrecht werd verlengd. 1. Wie nog niet kan heropstarten om bepaalde redenen kan nog tot en met eind december 2020 het Tijdelijke corona overbruggingsrecht bekomen. 2. Voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020 kan er een Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart worden bekomen onder bepaalde voorwaarden.
Gewijzigd op
1. Wie nog niet kan heropstarten om bepaalde redenen kan tijdens de maanden juli en augustus 2020 nog steeds in aanmerking komen voor het tijdelijke corona overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden2. Voor de maanden juni, juli en augustus 2020 wordt er een Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart voorzien voor zelfstandigen als er kan worden aangetoond dat de activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, als gevolg van het coronavirus. 3. De fiscus publiceerde een Circulaire over het belastingstelsel van het corona overbruggingsrecht: Circulaire 2020/C/94 over het belastingstelsel van de financiële uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht.
Gewijzigd op
1. De federale regering heeft beslist om het crisis-overbruggingsrecht te verlengen voor juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door de Covid-19-pandemie. Indien nodig kan de regering deze maatregel nog verlengen tot eind december. 2. Daarnaast zal er een apart overbruggingsrecht worden voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Deze 'Relance-uitkering' zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht en richt zich tot de ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald. Deze maatregel moet nog verder worden uitgewerkt. We houden je op de hoogte.
Gewijzigd op