Wijzigingen aan Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Op 1 juli werden de bedragen van het overbruggingsrecht verhoogd. 
Sinds 1 januari 2023 is een beperkte cumulatie van het overbruggingsrecht met een beroepsactiviteit en/of vervangingsinkomen mogelijk: 1. De cumulatie met een beroepsactiviteit is alleen toegestaan wanneer je al je beroepsactiviteiten, van welke aard ook, gedurende minstens 1 volledige kalendermaand volledig onderbroken hebt. Voor elke volledige kalendermaand waarin je geen enkele beroepsactiviteit uitoefent, mag je de uitkering van het overbruggingsrecht vervolgens gedurende 1 maand cumuleren met een beroepsactiviteit. De cumulatie is beperkt in de tijd tot maximum 3 maanden. Je uitkering wordt in deze periode ook degressief verminderd met respectievelijk 25%, 50% en 75%. 2. De cumulatie met een vervangingsinkomen is mogelijk zolang de som van de uitkering overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen niet hoger is dan de uitkering van het overbruggingsrecht. Bij overschrijding zal het bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden. De cumulatie is niet beperkt in de tijd.
Door indexering gelden er vanaf 1 december 2022 hogere bedragen voor de uitkeringen van het overbruggingsrecht.
Door indexering gelden er vanaf 1 november 2022 hogere bedragen voor de uitkeringen van het overbruggingsrecht.
De stijging van de energieprijzen en de daarmee gepaard gaande toename van de energiekost in de totale productiekosten/beroepskosten wordt beschouwd als een gebeurtenis met economische impact. Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die beslissen hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten omdat de uitoefening van hun zelfstandige activiteit minder rendabel is door de stijging van de energieprijzen, kunnen daardoor in aanmerking komen voor het klassiek overbruggingsrecht. Het moet gaan om een volledige onderbreking van elke beroepsactiviteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.