Wijzigingen aan Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus)

Op 26 februari werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het overbruggingsrecht aanpast als volgt: 1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit kan worden aangevraagd door de zelfstandigen uit verplicht gesloten sectoren ingevolge corona. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. 2. Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' wordt eveneens verlengd tot en met 30 juni 2021. Wie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan deze uitkering aanvragen ongeacht de sector waarin je actief bent. 3. Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Dit wordt ook verlengd tot en met 30 juni 2021. 4. De in werking treding van het 'Crisis-overbruggingsrecht pijler 1' wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Meer informatie in het persbericht Zelfstandigen: verlenging van de steunmaatregelen inzake overbruggingsrecht tot en met 30 juni 2021.
Gewijzigd op
Het kernkabinet heeft op 12 februari beslist om het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' wordt verlengd tot en met juni 2021. Dit kan worden aangevraagd door de zelfstandigen uit verplicht gesloten sectoren ingevolge corona. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. 2. Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' wordt verlengd tot en met juni 2021. Wie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan deze uitkering aanvragen ongeacht de sector waarin je actief bent. 3. Een aantal tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht worden eveneens verlengd. Meer informatie kan je terugvinden in het persbericht van de Minister van zelfstandigen en kmo’s van 12 februari.
Gewijzigd op
De Ministerraad van 15 januari 2021 keurde een voorontwerp van wet goed dat het Overbruggingsrecht opnieuw aanpast ingevolge de aanhoudende crisissituatie: 1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht'  zal niet alleen in januari, maar ook in februari 2021 kunnen aangevraagd worden. 2. De eerste pijler van het nieuwe tijdelijke 'Crisis-overbruggingsrecht' waarbij de steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) zal pas in maart 2021 in voege treden. 3. Aan het nieuwe 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling (pijler 2)' en 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind (pijler 3)' wordt niets aangepast. 4. Er werd tevens beslist dat de uitkeringen van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen of vrijwillige onderbreking, die in 2020 werden uitbetaald, vrijgesteld zijn van sociale bijdragen. Zie nieuwsbericht Crisis-overbruggingsrecht vrijgesteld van sociale bijdragen.
Gewijzigd op
De Ministerraad van 15 januari 2021 keurde een voorontwerp van wet goed dat het Overbruggingsrecht opnieuw aanpast ingevolge de aanhoudende crisissituatie: 1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht'  zal niet alleen in januari, maar ook in februari 2021 kunnen aangevraagd worden. 2. De eerste pijler van het nieuwe tijdelijke 'Crisis-overbruggingsrecht' waarbij de steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) zal pas in maart 2021 in voege treden. 3. Aan het nieuwe 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling (pijler 2)' en 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind (pijler 3)' wordt niets aangepast. 
Gewijzigd op
De Ministerraad van 15 januari 2021 keurde een voorontwerp van wet goed dat het Overbruggingsrecht opnieuw aanpast ingevolge de aanhoudende crisissituatie: 1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' zal niet alleen in januari, maar ook in februari 2021 kunnen aangevraagd worden. 2. De eerste pijler van het nieuwe tijdelijke 'Crisis-overbruggingsrecht' waarbij de steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) zal pas in maart 2021 in voege treden. 3. Aan het nieuwe 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling (pijler 2)' en 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind (pijler 3)' wordt niets aangepast.
Gewijzigd op