Wijzigingen aan Kinderopvang: subsidies van agentschap Opgroeien (Kind & Gezin)

De Vlaamse Regering voorziet een subsidie voor het aanleggen van een strategische stock aan beschermingsmateriaal en voor de materiële kosten in de recente covidgolven. Deze subsidie is bestemd voor organisaties/bedrijven actief in de kinderopvang van baby's en peuters, buitenschoolse opvang en lokale diensten voor buurtgerichte buitenschoolse opvang. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek 'Coronasubsidie VIPA'.
Gewijzigd op
Vanaf november 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om de compensatiesubsidie Corona voor baby's, peuters en schoolkinderen via een schakelsysteem in te voeren. Dit systeem maakt het mogelijk om kort op de bal te spelen en afhankelijk van de ernst van de epidemie maandelijks te schakelen tussen een algemene compensatie, in geval van veel besmettingen, naar een selectieve compensatie, als de situatie verbetert. De algemene compensatie is vergelijkbaar met de compensatiesubsidie van maart tot en met september 2020. De selectieve compensatie die enkel wordt toegekend in geval van sluiting of doelgroepbeperking, is vergelijkbaar met de compensatiesubsidie voor oktober 2020. Een belangrijk verschil tussen beide systemen is dat in de maanden waarin algemene compensatiesubsidie wordt voorzien, ouders niet betalen voor afwezigheden. Dit schakelsysteem is voorzien vanaf november 2020 en geldt alvast tot en met maart 2021. Meer informatie in de rubriek 'Compensatiesubsidie Coronavirus'. 
Gewijzigd op
De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf 1 november 2020 een aantal maatregelen opnieuw in te voeren voor de gezinnen en de organisatoren: 1. Gezinnen zullen alvast in november niet moeten betalen voor afwezigheden. 2. Organisatoren krijgen in november terug de mogelijkheid om beroep te doen op een algemene compensatiesubsidie, om het inkomstenverlies ten gevolge van een dalende bezetting of van een verplichte - gedeeltelijke of gehele - sluiting te compenseren. De minister zal maandelijks de situatie evalueren. Er zal een systeem voorzien worden waarin per maand kan geschakeld worden tussen ofwel een algemene compensatie ofwel een selectieve compensatie voor sluiting en doelgroepbeperking (zoals in oktober van toepassing was). Voor de maand november wordt alvast voorzien in een algemene compensatie. Zie rubriek 'Compensatiesubsidie Coronavirus'. 
Gewijzigd op
De Vlaamse Regering werkte een specifieke compensatieregeling uit voor de kinderopvang die open en beschikbaar blijft tijdens de coronacrisis. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek 'Compensatiesubsidie Coronavirus'. 
Gewijzigd op
De huidige subsidies voor flexibele groepsopvang worden vanaf 1 januari 2019 omgevormd naar subsidies voor ruime openingsmomenten en subsidies voor dringende groepsopvang. Om tegemoet te komen aan de vraag van gezinnen die onregelmatige uren werken, zelfstandigen met wisselende werkschema’s, alleenstaande ouders met een plotse kans tot opleiding of werk, … voorziet de Vlaamse regering nieuwe financiële middelen in het kader van volgende oproepen:  Oproep subsidie ruimere openingsmomenten voor groepsopvang (deadline aanvraag 4 februari 2019) en Oproep subsidie dringende kinderopvangplaatsen groepsopvang (deadline aanvraag 25 februari 2019): zie www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproepen.
Gewijzigd op