Wijzigingen aan Duurzame bedrijfsmobiliteit: steun

De Vlaamse Regering heeft beslist een premie toekennen bij de aankoop van zero-emissievoertuigen (volledig elektrische wagens en wagens met brandstofcellen) die na 1 januari 2024 zijn ingeschreven. De verkoopovereenkomst is gesloten op of na 25 september 2023. De doelgroepen van de premie zijn natuurlijke personen, vzw’s en autodeelbedrijven. De premie is er enkel voor wagens die bedoeld zijn voor personenvervoer (M1), voor het vervoer van goederen met een beperkt gewicht tot 3500 kg (N1) en zware micro-stadswagens (L7e-C). De premie bedraagt € 5.000 voor nieuwe wagens en € 3.000 voor tweedehandswagens in 2024. Niet alle modellen komen in aanmerking. Er geldt immers een plafond op de aankoopprijs van het voertuig (max. € 40.000 incl. btw). De oorspronkelijke cataloguswaarde van een tweedehandsvoertuig mag niet hoger dan € 60.000 (incl. btw) bedragen. Je kan de premie aanvragen vanaf 12 februari 2024 (13u). Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/premie-voor-aankoop-van-een-elektrische-wagen.

Vanaf 1 januari 2024 moeten emissievrije voertuigen die maximaal 4,25 ton wegen tijdelijk geen kilometerheffing betalen. Een On Board Unit (OBU) blijft wel verplicht. Ook andere emissievrije voertuigen genieten van een gunstmaatregel, die met de jaren zal afnemen. Meer informatie kan je raadplegen op Tijdelijke vrijstelling betalingsverplichting voor emissievrij vrachtvervoer.

Om werkgevers aan te moedigen om de verhoogde fietsvergoeding toe te kennen, wordt er een tijdelijke fiscale compensatie voorzien in de vorm van een belastingkrediet. Wie dus vrijwillig de fietsvergoeding binnen zijn onderneming verhoogt, kan vanaf 1 januari 2024 ook een compensatie van deze kost bekomen. Het gaat om een compensatie van de fietsvergoedingen toegekend voor de verplaatsingen tijdens de periode van 1 januari 2024 tot eind 2026 en die ten laatste op 31 december 2027 worden toegekend. Het belastingkrediet geldt voor het verschil tussen de fietsvergoeding toegekend op een bepaald tijdstip tussen 1 januari 2024 en 31 december 2026 en de referentiefietsvergoeding toegekend op 1 juni 2023, met een minimum van € 0,18 per kilometer. De compensatie wordt beperkt tot maximaal € 0,05 per kilometer. Een overzicht van de voorwaarden vind je in deze maatregel Rubriek Duurzaam Woon-werkverkeer.

De Vlaamse Regering besliste principieel om een premie toe te kennen bij de aankoop van zero-emissievoertuigen (volledig elektrische wagens en wagens met brandstofcellen) die na 1 januari 2024 zijn ingeschreven. De doelgroepen van de premie zijn natuurlijke personen, vzw’s en autodeelbedrijven. De premie is er enkel voor wagens die bedoeld zijn voor personenvervoer (M1), voor het vervoer van goederen met een beperkt gewicht tot 3500 kg (N1) en zware micro-stadswagens (L7e-C). De premie bedraagt € 5.000 voor nieuwe wagens en € 3.000 voor tweedehandswagens in 2024. Niet alle modellen komen in aanmerking. Er geldt immers een plafond op de aankoopprijs van het voertuig (max. € 40.000 incl. btw). De oorspronkelijke cataloguswaarde van een tweedehandsvoertuig mag niet hoger dan € 60.000 (incl. btw) bedragen. Over deze beslissing moeten nog adviezen worden ingewonnen, dus de informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Je kan deze premie nog niet aanvragen. Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/premie-voor-aankoop-van-een-elektrische-wagen

De volgende Pendelfondsoproep richt zich op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren, én op projecten die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren. Bedrijven en organisaties die een project willen indienen, kunnen van 18 september tot 18 oktober 2023 een dossiernummer aanvragen. Hierna volgt dan de procedure van de projectaanvraag, met ondersteuning van het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP). Er is tijd tot 18 januari 2024 om de subsidieaanvraag te vervolledigen. Hoe meer een ingediend project valt onder de focus van de oproep, hoe hoger de score van het project en hoe meer kans op subsidiëring. Meer informatie kan je nalezen op pendelfonds.be.