Wijzigingen aan Koning Boudewijnstichting (KBS)

Nog tot 19 mei 2021 kan er een dossier worden ingediend bij het "ING Fonds voor een meer Circulaire Economie". Met de projectoproep 2021 stelt het Fonds financiële middelen ter beschikking van initiatieven die de vaardigheden en beroepen van de circulaire economie versterken. Het Fonds wil op die manier de spelers die actief zijn in dit domein ondersteunen of andere spelers aanmoedigen om zich bij die aanpak aan te sluiten. Doel: de ecologische voetafdruk van onze levensstijl verkleinen, zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties. Onder meer vzw's, de sociale economie, coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk en kleine ondernemingen kunnen een project indienen. 
Gewijzigd op
De jaarlijkse oproep  'Jong getalenteerden (25 tot 45 jaar) in erfgoedberoepen' (deadline 26 augustus 2021) richt zich tot jonge ambachtslieden actief in de erfgoedberoepen. Om de ontwikkeling van dit talent aan te moedigen kent dit platform specifieke individuele beurzen toe om hun traject naar uitmuntendheid te versnellen. Zie oproep Jong getalenteerden in erfgoedberoepen
Gewijzigd op
Nog tot en met 9 november 2020 kan er een project ingediend worden bij het Venture Philanthropy Fonds (met financiële steun van BNP Paribas Fortis Private Banking). Bestaande vzw's of sociale-economieondernemingen, actief op het vlak van sociale inclusie in België, kunnen financiering (gift of al dan niet terugbetaalbare lening) krijgen voor het inwinnen van externe consultancy en de uitvoering van bepaalde strategische investeringen. De geselecteerden zullen worden ondersteund door een begeleider van de Koning Boudewijnstichting. De ondersteuning loopt over drie jaar en kan oplopen tot € 80.000. Meer info kan je terugvinden op de website van de Koning Boudewijnstichting Oproep Venture Philanthropy Fonds.
Gewijzigd op
Vanaf 1 september kan er bij LIVE2020 steun worden aangevraagd. Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector, de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, ondersteunen. In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten, alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.
Gewijzigd op
Deze jaarlijkse oproep tot 26 augustus 2020 richt zich tot jonge ambachtslieden tussen de 20 en 35 jaar die werkzaam zijn in België en actief zijn in de erfgoedberoepen. Enkele vakgebieden die in aanmerking komen, zijn: decoratieschilderen, vergulden, glaskunst, steenhouwen, smeedwerk, bekleden, houtbewerken, schrijnwerk,  mozaïekleggen, gipswerk, historische groenteteelt en tuinbouw (decoratieve sinaasappelbomen), snoeien van oude bomen, boekbinden, horlogemaken, …. Om de ontwikkeling van dit talent aan te moedigen kent dit platform specifieke individuele beurzen om hun traject naar uitmuntendheid te versnellen. 
Gewijzigd op