Wijzigingen aan Vergroening en verduurzaming van de bedrijfsomgeving

1. De Provincie Oost-Vlaanderen verleent een subsidie voor circulaire ketenprojecten. Hiermee worden concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie ondersteund. In 2021 moet de aanvraag uiterlijk op 30 april 2021 worden ingediend. 2. De coronacrisis heeft de nood aan meer groen pijnlijk duidelijk gemaakt. Daarom werd de Vlaamse subsidie voor bebossing voor o.m. private grondeigenaars (particulieren én bedrijven) verhoogd. Meer info op www.natuurenbos.be/subsidies.
Gewijzigd op
Ook de provincies hebben verschillende subsidieoproepen rond dit thema. Zo kan er bij de provincie Oost-Vlaanderen nog tot 31 oktober een projectvoorstel worden ingediend voor acties rond het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarnaast is er in Oost-Vlaanderen een subsidie voor circulaire ketenprojecten. Hiermee worden concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie ondersteund. Deze aanvraag moet uiterlijk op 20 november 2020 worden ingediend. 
Gewijzigd op
1. Via de Proeftuinen Droogte worden onder meer innovatieve projecten ondersteund die het risico op waterschaarste verminderen. De oproep is gericht op samenwerkingsverbanden van minstens drie bedrijven uit de industrie of de landbouwsector. Projecten komen in aanmerking vanaf een subsidiebudget van € 75.000. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75% van de projectbegroting. De voorlopige aanvraag moet op 30 september 2020 ingediend worden. 2. De projectoproep Natuur in je Buurt 2020 wil projecten van overheden, organisaties of verenigingen ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Projecten komen in aanmerking vanaf een projectkost van € 20.000. Natuur in je Buurt subsidieert 75% van de goedgekeurde projectbegroting. Indienen kan nog tot 15 september 2020.
Gewijzigd op
Met de projectoproep "Natuur in je buurt" wil de Vlaamse overheid creatieve groene projecten of beproefde effectieve groene oplossingen ondersteunen, die in eerste instantie tegemoet komen aan één of meerdere van volgende noden: het lokale welzijn van de bevolking en/of de milieukwaliteit van een buurt; de werking van zorginstellingen (zorggroen) én tegemoet komen aan de nood van specifieke doelgroepen aan aangepaste natuurbelevingsinfrastructuur. De subsidie bedraagt 75 % van de geraamde kosten, met een minimum van € 15.000 en een maximum van € 150.000. Indienen kan tot uiterlijk 15 september 2019. Meer informatie kan je terugvinden op www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.  
Gewijzigd op
Momenteel kan er steun worden aangevraagd voor 'de aanleg van groendaken en groengevels' alsook voor bepaalde 'onthardingsprojecten' (Ruimte voor water: ontharden voor meer ruimte voor water'/ ‘Weg weg: ontharden voor meer mobiliteit met minder wegen en het reduceren van verharding voor weginfrastructuur'). Ook bedrijven en bedrijventerreinverenigingen kunnen een aanvraag indienen en dit nog tot 15 mei 2019.
Gewijzigd op