Wijzigingen aan Vergroening en verduurzaming van de bedrijfsomgeving

Met de projectoproep "Natuur in je buurt" wil de Vlaamse overheid creatieve groene projecten of beproefde effectieve groene oplossingen ondersteunen, die in eerste instantie tegemoet komen aan één of meerdere van volgende noden: het lokale welzijn van de bevolking en/of de milieukwaliteit van een buurt; de werking van zorginstellingen (zorggroen) én tegemoet komen aan de nood van specifieke doelgroepen aan aangepaste natuurbelevingsinfrastructuur. De subsidie bedraagt 75 % van de geraamde kosten, met een minimum van € 15.000 en een maximum van € 150.000. Indienen kan tot uiterlijk 15 september 2019. Meer informatie kan je terugvinden op www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.  
Gewijzigd op
Momenteel kan er steun worden aangevraagd voor 'de aanleg van groendaken en groengevels' alsook voor bepaalde 'onthardingsprojecten' (Ruimte voor water: ontharden voor meer ruimte voor water'/ ‘Weg weg: ontharden voor meer mobiliteit met minder wegen en het reduceren van verharding voor weginfrastructuur'). Ook bedrijven en bedrijventerreinverenigingen kunnen een aanvraag indienen en dit nog tot 15 mei 2019.
Gewijzigd op