Wijzigingen aan Innovatieaftrek

Deze nieuwe innovatieaftrek werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20/02/2017 ( Wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten). Er wordt niet enkel voorzien in een aftrek van inkomsten uit verleende octrooien, maar het systeem werd uitgebreid naar octrooiaanvragen, kwekersrecht en innovatieve software. Ook werd het tarief van de aftrek opgetrokken van 80% tot 85% en wordt er voorzien in een overdraagbaarheid van de niet-gebruikte aftrek.
Gewijzigd op