Wijzigingen aan Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen

Het bedrag van de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen blijft in 2020 ongewijzigd ten opzichte van 2019: € 82,42.
Gewijzigd op
Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt de compensatievergoeding € 82,42. 
Gewijzigd op
Vanaf 1 juli 2017 vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel en de Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken. Voor werken die al vóór 1 juli 2017 gestart zijn kan deze maatregel wel nog worden aangevraagd.
Gewijzigd op
Vanaf 1 juli 2017 vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel en de Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken. Voor werken die al vóór 1 juli 2017 gestart zijn, kunnen beide maatregelen toch nog worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering. De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage en de subsidiabele sluitingsperiode van de inkomenscompensatie kunnen maximaal lopen tot 31 december 2017.
Gewijzigd op