Wijzigingen aan Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones

Deze maatregel werd ingevoerd in 2015. Nu de eerste dossiers hun einddatum naderen, werd in de tekst een extra rubriek ‘Procedure definitieve verwerving vrijstelling’ toegevoegd met informatie over de manier waarop werkgevers hun definitieve vrijstelling kunnen aanvragen. Hoewel het fiscaal voordeel al meteen kan worden toegepast per ingevulde arbeidsplaats, gebeurt de controle i.v.m. behoud van de arbeidsplaats pas na 3 of 5 jaar, op het moment dat het bewijs geleverd wordt van behoud van deze arbeidsplaats in de inrichting.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd onlangs gewijzigd op 2 domeinen: 1. Een verduidelijking wat betreft uitzendkrachten: indien men voor de invulling van de extra arbeidsplaatsen beroep doet op uitzendkrachten dan is het vanaf 20 mei noodzakelijk dat er, voorafgaand aan de start van de uitzendarbeid, een aanvullend formulier wordt ingediend bij FOD Financiën. 2. Een nieuwe bepaling bij de overdracht van de exploitatie van de investering naar een andere vennootschap (bijvoorbeeld ingevolge een fusie, splitsing, ...): de vrijstelling kan dan nog verder worden toegepast mits voorafgaande melding bij FOD Financiën.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd onlangs gewijzigd op 2 domeinen: 1. Een verduidelijking wat betreft uitzendkrachten: indien men voor de invulling van de extra arbeidsplaatsen beroep doet op uitzendkrachten dan is het vanaf 20 mei noodzakelijk dat er, voorafgaand aan de start van de uitzendarbeid, een aanvullend formulier wordt ingediend bij FOD Financiën. 2. Een nieuwe bepaling bij de overdacht van de exploitatie van de investering aan een andere vennootschap (bijvoorbeeld ingevolge een fusie, splitsing, ...): de vrijstelling kan dan nog verder worden toegepast mits voorafgaande melding bij FOD Financiën.
Gewijzigd op
Vanaf 1 december 2018 is er een derde steunzone bijgekomen in Vlaanderen, waardoor deze steunmaatregel nu ook van kracht is in de provincie Vlaams-Brabant, het oostelijk gedeelte van de provincie Oost-Vlaanderen en quasi de gehele provincie Antwerpen. Limburg en de Kempen waren voorheen al erkend als steunzone, doch ook in deze steunzones zijn er extra bedrijventerreinen en bedrijvencentra opgenomen.
Gewijzigd op
Op 10 augustus 2018 werd de 'Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden' gepubliceerd in het BS, die de regelgeving toegankelijker maakt. De aangekondigde wijzigingen gaan in op 1 september 2018.
Gewijzigd op