Wijzigingen aan Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones

Er werd beslist om alle steunzones voor deze maatregel te verlengen met 18 maanden omdat de coronacrisis ook de investeringen in deze zones verstoorde. Voor de zones in het Vlaamse Gewest betekent dit: 1. De erkenning van de steunzones rond Genk en Turnhout zouden in principe op 30 april 2021 aflopen, maar dit wordt dus verlengd tot 31 oktober 2022. 2. De steunzone rond Zaventem-Vilvoorde zou aflopen op 30 november 2024 en wordt dus verlengd tot 31 mei 2026.
Gewijzigd op
Aangezien de erkenning van de steunzones rond Genk en Turnhout eindigt op 30 april 2021, wordt aangeraden om te bekijken of er nog tijdig een nieuwe aanvraag kan worden ingediend voor toekomstige investeringen die extra werkgelegenheid zullen creëren. Op initiatief van de Vlaamse Regering wordt er bekeken of er op federaal niveau aanpassingen kunnen gebeuren aan de regelgeving, waardoor er eventuele nieuwe steunzones kunnen worden gecreëerd. De steunzone rond Zaventem-Vilvoorde heeft nog een erkenning tot 30 november 2024.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd ingevoerd in 2015. Nu de eerste dossiers hun einddatum naderen, werd in de tekst een extra rubriek ‘Procedure definitieve verwerving vrijstelling’ toegevoegd met informatie over de manier waarop werkgevers hun definitieve vrijstelling kunnen aanvragen. Hoewel het fiscaal voordeel al meteen kan worden toegepast per ingevulde arbeidsplaats, gebeurt de controle i.v.m. behoud van de arbeidsplaats pas na 3 of 5 jaar, op het moment dat het bewijs geleverd wordt van behoud van deze arbeidsplaats in de inrichting.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd onlangs gewijzigd op 2 domeinen: 1. Een verduidelijking wat betreft uitzendkrachten: indien men voor de invulling van de extra arbeidsplaatsen beroep doet op uitzendkrachten dan is het vanaf 20 mei noodzakelijk dat er, voorafgaand aan de start van de uitzendarbeid, een aanvullend formulier wordt ingediend bij FOD Financiën. 2. Een nieuwe bepaling bij de overdracht van de exploitatie van de investering naar een andere vennootschap (bijvoorbeeld ingevolge een fusie, splitsing, ...): de vrijstelling kan dan nog verder worden toegepast mits voorafgaande melding bij FOD Financiën.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd onlangs gewijzigd op 2 domeinen: 1. Een verduidelijking wat betreft uitzendkrachten: indien men voor de invulling van de extra arbeidsplaatsen beroep doet op uitzendkrachten dan is het vanaf 20 mei noodzakelijk dat er, voorafgaand aan de start van de uitzendarbeid, een aanvullend formulier wordt ingediend bij FOD Financiën. 2. Een nieuwe bepaling bij de overdacht van de exploitatie van de investering aan een andere vennootschap (bijvoorbeeld ingevolge een fusie, splitsing, ...): de vrijstelling kan dan nog verder worden toegepast mits voorafgaande melding bij FOD Financiën.
Gewijzigd op