Wijzigingen aan Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones

Het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2023 (BS van 8 november 2023) waarmee de steunzones rond Machelen, Genk en Turnhout werden verlengd met 2 jaar werd gepubliceerd. Hierdoor kunnen bedrijven in de steunzones rond Genk en Turnhout nog aanvragen indienen tot 31 oktober 2024. Voor de steunzone rond Machelen geldt de verlenging tot 31 mei 2028. De verlenging gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022. Tegelijkertijd werden nieuwe bedrijventerreinen, brownfieldconvenanten en businesscenters opgenomen met status tot en met 31 augustus 2023 en werd de indeling tussen groep A en groep B in de bijlagen van het KB geschrapt, door te verwijzen naar de Europese regionale steunkaart om zo de zones te bepalen waar ook grote ondernemingen gebruik kunnen maken van deze maatregel.

Door de beslissing van het Federale kernkabinet op 30 september 2022 kunnen de steunzones worden verlengd. In dit kader stemde de Vlaamse Regering op 23 december 2022 in met de verlenging van de steunzones rond Machelen, Genk en Turnhout met 24 maanden. Het Koninklijk Besluit dat de verlenging regelt moet echter nog gepubliceerd worden, maar zou een passage bevatten waardoor de verlening met terugwerkende kracht van toepassing wordt. Hierdoor zal de deadline van 31 oktober 2022 voor de steunzones rondom Genk en Turnhout vervallen en kunnen bedrijven in die steunzones nog aanvragen indienen tot 31 oktober 2024.

Door de beslissing van het federale kernkabinet op 30 september 2022 worden de steunzones met 2 jaar verlengd. Hierdoor vervalt de voorziene deadline van 31 oktober 2022 voor de steunzones rondom Genk en Turnhout en kunnen bedrijven in die steunzones nog aanvragen indienen tot 31 oktober 2024. 

Grote ondernemingen kunnen deze maatregel enkel toepassen indien de vestiging waarin ze investeren ook gelegen is in een gemeente die is opgenomen op de 'Regionale Steunkaart' die door Europa wordt vastgelegd. Na afloop van de voorgaande steunkaart op 31 december 2021 konden grote ondernemingen tijdelijk geen beroep doen op deze maatregel. De nieuwe 'Belgische Regionale Steunkaart 2022-2027' werd op 18 juli 2022 goedgekeurd door Europa, zodat er ook terug steun kan worden aangevraagd door grote ondernemingen.

Er werd beslist om alle steunzones voor deze maatregel te verlengen met 18 maanden omdat de coronacrisis ook de investeringen in deze zones verstoorde. Voor de zones in het Vlaamse Gewest betekent dit: 1. De erkenning van de steunzones rond Genk en Turnhout zouden in principe op 30 april 2021 aflopen, maar dit wordt dus verlengd tot 31 oktober 2022. 2. De steunzone rond Zaventem-Vilvoorde zou aflopen op 30 november 2024 en wordt dus verlengd tot 31 mei 2026.