Wijzigingen aan Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones

Door de beslissing van het Federale kernkabinet op 30 september 2022 kunnen de steunzones worden verlengd. In dit kader stemde de Vlaamse Regering op 23 december 2022 in met de verlenging van de steunzones rond Machelen, Genk en Turnhout met 24 maanden. Het Koninklijk Besluit dat de verlenging regelt moet echter nog gepubliceerd worden, maar zou een passage bevatten waardoor de verlening met terugwerkende kracht van toepassing wordt. Hierdoor zal de deadline van 31 oktober 2022 voor de steunzones rondom Genk en Turnhout vervallen en kunnen bedrijven in die steunzones nog aanvragen indienen tot 31 oktober 2024.
Gewijzigd op
Door de beslissing van het federale kernkabinet op 30 september 2022 worden de steunzones met 2 jaar verlengd. Hierdoor vervalt de voorziene deadline van 31 oktober 2022 voor de steunzones rondom Genk en Turnhout en kunnen bedrijven in die steunzones nog aanvragen indienen tot 31 oktober 2024. 
Gewijzigd op
Grote ondernemingen kunnen deze maatregel enkel toepassen indien de vestiging waarin ze investeren ook gelegen is in een gemeente die is opgenomen op de 'Regionale Steunkaart' die door Europa wordt vastgelegd. Na afloop van de voorgaande steunkaart op 31 december 2021 konden grote ondernemingen tijdelijk geen beroep doen op deze maatregel. De nieuwe 'Belgische Regionale Steunkaart 2022-2027' werd op 18 juli 2022 goedgekeurd door Europa, zodat er ook terug steun kan worden aangevraagd door grote ondernemingen.
Gewijzigd op
Er werd beslist om alle steunzones voor deze maatregel te verlengen met 18 maanden omdat de coronacrisis ook de investeringen in deze zones verstoorde. Voor de zones in het Vlaamse Gewest betekent dit: 1. De erkenning van de steunzones rond Genk en Turnhout zouden in principe op 30 april 2021 aflopen, maar dit wordt dus verlengd tot 31 oktober 2022. 2. De steunzone rond Zaventem-Vilvoorde zou aflopen op 30 november 2024 en wordt dus verlengd tot 31 mei 2026.
Gewijzigd op
Aangezien de erkenning van de steunzones rond Genk en Turnhout eindigt op 30 april 2021, wordt aangeraden om te bekijken of er nog tijdig een nieuwe aanvraag kan worden ingediend voor toekomstige investeringen die extra werkgelegenheid zullen creëren. Op initiatief van de Vlaamse Regering wordt er bekeken of er op federaal niveau aanpassingen kunnen gebeuren aan de regelgeving, waardoor er eventuele nieuwe steunzones kunnen worden gecreëerd. De steunzone rond Zaventem-Vilvoorde heeft nog een erkenning tot 30 november 2024.
Gewijzigd op