Wijzigingen aan Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones

Op 19 juli 2018 werd een wetsontwerp goedgekeurd, die de regelgeving toegankelijker maakt. Deze wijzigingen gaan in vanaf de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. (de publicatie wordt eerstdaags verwacht). De belangrijkste wijzigingen voor ondernemingen zijn: 1. Ondernemingen die extra werkgelegenheid creëren zullen dan ook de investering(en) kunnen laten uitvoeren door een andere vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep. Momenteel moet de investering en extra tewerkstelling binnen dezelfde vennootschap gebeuren. Er moet wel nog steeds een verband worden aangetoond tussen de investering en de nieuwe arbeidsplaat(en); 2. Versoepeling van de indieningstermijn van het aanvraagformulier: ondernemingen kunnen tot 3 maanden na voltooiing van de investering (maar wel nog steeds vóór de indienstneming van de extra werknemers) hun aanvraag indienen. Momenteel moet dit gebeuren vóór de start van de investeringen.
Gewijzigd op
De geplande infosessies in de regio Vlaams-Brabant (oorspronkelijk voorzien in oktober 2017) naar aanleiding van de lancering een steunzone in die regio, werden geannuleerd en zullen verschuiven naar een latere nog te bepalen datum, zodra het wetgevende proces volledig is afgerond. Ook zullen er in Limburg en de Kempen later nog infosessies worden georganiseerd worden omtrent de verwachte inhoudelijke aanpassingen aan de wetgeving. Meer info hierover volgt later.
Gewijzigd op