Wijzigingen aan EFRO Vlaanderen - Interreg

Via het Interreg Vlaanderen-Nederland project GIST (Growing Industry through a Sustainabity Transition) kunnen haalbaarheidsstudies voor innovatieve cleantechoplossingen gecofinancierd worden. De laatste projectoproep loopt van 15 januari tot en met 15 maart 2020. Deze oproep is gericht naar innovatieve technologieën die bijdragen aan een koolstofarme economie. Projecten die ingediend kunnen worden zijn de zogenaamde FEED-light (Front-end Design – light), om specifieke technische vragen op te lossen, met een maximale looptijd van 6 maanden. De GIST-subsidie bedraagt 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie (max. € 40.000 voor deze ‘lichte’ studies). Meer info kan je raadplegen op www.cleantechflanders.com/op-zoek-naar-samenwerking/21681/gist-nl?theme=connect.
Gewijzigd op
Momenteel lopen er 2 oproepen gericht naar projecten in West-Vlaanderen:  Oproep 153 (deadline 19 december 2019) richt zich naar het bevorderen van co-creatie in de drone-industrie en -toepassingen. De aandacht gaat daarbij uit naar het voorzien van de nodige infrastructuur ter bevordering van deze co-creatie. Oproep 154 (deadline 31 maart 2020) focust zich op het ondersteunen van de overdracht en verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting. Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%. Ook bedrijven of een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en/of overheid kunnen indienen als projectpromotor. Op donderdag 5 december 2019 wordt hierover een infosessie georganiseerd in Roeselare. In Limburg loopt nog de Oproep 151 (deadline 6 december 2019)  die zich richt op 'Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren'. Ook hier bedraagt het EFRO-steunpercentage maximaal 40% en kunnen o.m. bedrijven of samenwerkingsverbanden als projectpromotor optreden.
Gewijzigd op
Het operationeel programma 2014-2020 is bijna afgerond. In het najaar (wellicht september 2014) wordt een officieel lanceringsmoment voorzien en zal het operationeel programma tijdens een informatieronde door Vlaanderen worden voorgesteld. Hierna zullen ook de eerste projectoproepen worden gelanceerd.
Gewijzigd op