Wijzigingen aan EFRO Vlaanderen - Interreg

In het kader van het thema 'Slim Vlaanderen' is er een nieuwe oproep voor EFRO projecten die gericht zijn op het versterken van digitalisering bij burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden. Deze oproep richt zich tot o.m. projecten die voorzien in het opzetten en ontwikkelen van Open Data en Innovatieplatformen, het demonstreren en testen met nieuwe datagedreven digitale technologieën en het ontwikkelen van innovatieve applicaties (voor openbare dienstverlening of ondernemingen). Het indienen verloopt via het EFRO e-loket en moet aangemeld worden ten laatste op 29 maart 2024. De deadline voor het volledige projectvoorstel is 28 juni 2024. Hier vind je meer informatie over de oproep digitalisering

In het kader van het thema 'Slim Vlaanderen' is er een nieuwe oproep voor EFRO projecten die gericht zijn op het versterken van digitalisering bij burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden. Deze oproep richt zich tot o.m. projecten die voorzien in het opzetten en ontwikkelen van Open Data en Innovatieplatformen, het demonstreren en testen met nieuwe datagedreven digitale technologieën en het ontwikkelen van innovatieve applicaties (voor openbare dienstverlening of ondernemingen). Het indienen verloop via het EFRO e-loket en moet aangemeld worden ten laatste op 29 maart 2024. De deadline voor het volledige projectvoorstel is 28 juni 2024. Hier vind je meer informatie over de oproep digitalisering. Over deze oproep is er op 27 februari 2024 (14u tot 15u30) een digitale infosessie.

Het interreg programma CrossCare 2.0 ondersteunt innovaties in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. De eerste oproepronde ‘WAVE I’ staat momenteel open: 1. In de suboproep Bedrijfstrajecten kan een Vlaamse of Nederlandse kmo  die een zorginnovatie ontwikkelt, een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens coachen, ondersteunen en stimuleren daarna de geselecteerde bedrijven-ontwikkelaars en demonstreren, testen en/of evalueren hun innovaties bij eindgebruikers. Aanvullend kan je rekenen op een subsidiebedrag van maximaal € 100.000. De deadline vooraanmelding is 9 november 2023. Deadline voor de finale aanvragen is 22 december 2023. 2. De suboproep Multi-actortrajecten richt zich naar samenwerkingsverbanden tussen kmo's en zorg- en welzijnsorganisaties. Zorg- of welzijnsactoren die een concrete zorgbehoefte hebben (en daarvoor op zoek zijn naar innovatieve oplossingen en samenwerkingen) kunnen in de eerste fase een ‘expression of interest’ indienen tot 16 november 2023. Vervolgens zoeken de zorgproeftuinen voor de geselecteerde projecten naar bedrijven en oplossingen op maat. De finale aanvraag wordt uiteindelijk gezamenlijk ingediend door zorgactoren en bedrijven tegen uiterlijk 1 maart 2024.

1. De oproep voor CrossRoads Vlaanderen-Nederland loopt nog tot 13 oktober 2023. Crossroads is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland dat grensoverschrijdende samenwerking stimuleert tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Het project subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. 2. Op 11 oktober 2023 organiseert VLAIO een infosessie over de 4 nieuwe EFRO-oproepen die gelanceerd werden in september 2023 binnen het thema Slim en Duurzaam Vlaanderen. Het gaat over Oproep 1: versterken onderzoeks-en innovatiecapaciteit, Oproep 2: vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap, Oproep 3: Hernieuwbare energie en Oproep 4: Duurzame mobiliteit. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding op uiterlijk 17 november 2023. De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is 9 februari 2024.

1. Het EFRO programma 2014-2020 wordt binnenkort afgesloten. Op de valreep worden nog twee projectoproepen gelanceerd voor de aankoop en installatie van innovatieve state-of-the-art apparatuur. De exploitatie van deze infrastructuur moet toelaten om innovatieve toepassingen te laten doorstromen naar Vlaamse ondernemingen. Flankerende investeringen zoals bijvoorbeeld de aanpassing van lokalen waarin deze apparatuur wordt ondergebracht zijn ook aanvaardbare kosten. Werkings- en personeelskosten zijn uitgesloten. Het is belangrijk dat de projecten nog volledig gerealiseerd en betaald worden voor eind 2023. Uiterste indieningsdatum van de projectvoorstellen is 21 augustus 2023. Voor meer informatie zie Lopende projectoproepen > REACT-EU– Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe. Omwille van de korte deadline en het beperkt aantal projecten dat in aanmerking zal komen, wordt aangeraden het project af te stemmen met de EFRO contactpunten of beheersautoriteit. 2. CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Het project subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. De eerste oproep wordt gelanceerd op 1 september (deadline 13 oktober 2023). Op woensdag 6 september organiseert CrossRoads Vlaanderen-Nederland een online infosessie over de subsidiemodaliteiten. Je kan je ook inschrijven voor het lanceringsevent op 1 september tijdens een boottocht van Nederland naar Vlaanderen en terug