Wijzigingen aan EFRO Vlaanderen - Interreg

1. De oproep voor CrossRoads Vlaanderen-Nederland loopt nog tot 13 oktober 2023. Crossroads is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland dat grensoverschrijdende samenwerking stimuleert tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Het project subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. 2. Op 11 oktober 2023 organiseert VLAIO een infosessie over de 4 nieuwe EFRO-oproepen die gelanceerd werden in september 2023 binnen het thema Slim en Duurzaam Vlaanderen. Het gaat over Oproep 1: versterken onderzoeks-en innovatiecapaciteit, Oproep 2: vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap, Oproep 3: Hernieuwbare energie en Oproep 4: Duurzame mobiliteit. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding op uiterlijk 17 november 2023. De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is 9 februari 2024.
1. Het EFRO programma 2014-2020 wordt binnenkort afgesloten. Op de valreep worden nog twee projectoproepen gelanceerd voor de aankoop en installatie van innovatieve state-of-the-art apparatuur. De exploitatie van deze infrastructuur moet toelaten om innovatieve toepassingen te laten doorstromen naar Vlaamse ondernemingen. Flankerende investeringen zoals bijvoorbeeld de aanpassing van lokalen waarin deze apparatuur wordt ondergebracht zijn ook aanvaardbare kosten. Werkings- en personeelskosten zijn uitgesloten. Het is belangrijk dat de projecten nog volledig gerealiseerd en betaald worden voor eind 2023. Uiterste indieningsdatum van de projectvoorstellen is 21 augustus 2023. Voor meer informatie zie Lopende projectoproepen > REACT-EU– Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe. Omwille van de korte deadline en het beperkt aantal projecten dat in aanmerking zal komen, wordt aangeraden het project af te stemmen met de EFRO contactpunten of beheersautoriteit. 2. CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Het project subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. De eerste oproep wordt gelanceerd op 1 september (deadline 13 oktober 2023). Op woensdag 6 september organiseert CrossRoads Vlaanderen-Nederland een online infosessie over de subsidiemodaliteiten. Je kan je ook inschrijven voor het lanceringsevent op 1 september tijdens een boottocht van Nederland naar Vlaanderen en terug
CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Het project subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. De eerste oproep zal openstaan tussen 1 september en 13 oktober 2023.
1. De volgende reeks oproepen (ook voor ondernemingen) binnen het EFRO-programma 2021-2027 werd gelanceerd: Digitalisering en Digitalisering - GTI Limburg (projecten rond voordelen van digitalisering voor burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden); Bevorderen Klimaatadaptatie en Bevorderen van klimaatadaptatie - GTI Limburg (projecten die focussen op waterpositieve bedrijventerreinen, bedrijventerreinen die bijdragen aan een positieve waterbalans);  Hernieuwbare Energie - GTI Kempen (projecten rond hernieuwbare energie in de Kempen) en Versterken Onderzoeks- en Innovatiecapaciteit - GTI Kempen (projecten rond onderzoeks- en innovatiecapaciteit in de Kempen). Bij de indiening is er een 2-staps procedure: tegen uiterlijk 31 maart 2023 moet een vooraanmelding met een samenvatting van het projectidee gebeuren. Het volledig uitgewerkt projectvoorstel moet dan ingediend worden tegen 30 juni 2023. 2. Ben je een kmo gevestigd in de Maas-Rijnregio? Dan kan je momenteel in het Interreg-project From Waste 2 Profit een subsidie bekomen van 50% voor de uitvoering van een betaalbare scan van de afvalstromen (steunvoucher van maximum € 2.500). Daarnaast kan je ook een financiële steunvoucher van 50% van de totale projectkost (met een maximum van € 40.000) bekomen voor technologische oplossingen of managementsystemen die het afvalbeheer optimaliseren.
Op 14 september wordt het EFRO-programma officieel voorgesteld in Gent. Inschrijven kan tot 7 september 2022. Het event focust op de inhoudelijke presentatie van het nieuwe programma. Voor praktische modaliteiten zoals bijv. projectindiening, de nieuwe EFRO-applicatie, rapportering en kostendeclaratie en een gedetailleerde toelichting over de inhoud van de eerste projectoproepen kan je terecht op de provinciale roadshows die in de loop van oktober op 5 locaties georganiseerd wordt.