Wijzigingen aan Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling-EFRO Vlaanderen

Het operationeel programma 2014-2020 is bijna afgerond. In het najaar (wellicht september 2014) wordt een officieel lanceringsmoment voorzien en zal het operationeel programma tijdens een informatieronde door Vlaanderen worden voorgesteld. Hierna zullen ook de eerste projectoproepen worden gelanceerd.
Gewijzigd op