Wijzigingen aan EFRO Vlaanderen - Interreg

CrossRoads2 Sustainable Energy is een Interreg project dat grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden stimuleert tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De focus ligt daarbij op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Vanaf 29 oktober kan je een project indienen tot en met 30 november 2020. Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum van € 150.000 per project. Meer info op www.crossroads2sustainableenergy.eu. Wil je advies en hulp bij het vinden van de juiste partner dan kan je terecht bij een van de projectpartners: EIZREWINBOMLIOFVLAIOFlux50 en Stimulus Programmamanagement
Gewijzigd op
Via het Interreg Vlaanderen-Nederland project GIST (Growing Industry through a Sustainabity Transition) kunnen haalbaarheidsstudies voor innovatieve cleantechoplossingen gecofinancierd worden. De laatste projectoproep loopt van 15 januari tot en met 15 maart 2020. Deze oproep is gericht naar innovatieve technologieën die bijdragen aan een koolstofarme economie. Projecten die ingediend kunnen worden zijn de zogenaamde FEED-light (Front-end Design – light), om specifieke technische vragen op te lossen, met een maximale looptijd van 6 maanden. De GIST-subsidie bedraagt 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie (max. € 40.000 voor deze ‘lichte’ studies). Meer info kan je raadplegen op www.cleantechflanders.com/op-zoek-naar-samenwerking/21681/gist-nl?theme=connect.
Gewijzigd op
Momenteel lopen er 2 oproepen gericht naar projecten in West-Vlaanderen:  Oproep 153 (deadline 19 december 2019) richt zich naar het bevorderen van co-creatie in de drone-industrie en -toepassingen. De aandacht gaat daarbij uit naar het voorzien van de nodige infrastructuur ter bevordering van deze co-creatie. Oproep 154 (deadline 31 maart 2020) focust zich op het ondersteunen van de overdracht en verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting. Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%. Ook bedrijven of een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en/of overheid kunnen indienen als projectpromotor. Op donderdag 5 december 2019 wordt hierover een infosessie georganiseerd in Roeselare. In Limburg loopt nog de Oproep 151 (deadline 6 december 2019)  die zich richt op 'Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren'. Ook hier bedraagt het EFRO-steunpercentage maximaal 40% en kunnen o.m. bedrijven of samenwerkingsverbanden als projectpromotor optreden.
Gewijzigd op
Het operationeel programma 2014-2020 is bijna afgerond. In het najaar (wellicht september 2014) wordt een officieel lanceringsmoment voorzien en zal het operationeel programma tijdens een informatieronde door Vlaanderen worden voorgesteld. Hierna zullen ook de eerste projectoproepen worden gelanceerd.
Gewijzigd op