Wijzigingen aan Werkbaarheidscheque

Het beschikbaar budget voor de maatregel van de werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-Portefeuille voor het jaar 2024 bedraagt € 3 miljoen. Momenteel is voor het indienen van nieuwe aanvragen nog € 500.000 beschikbaar. Bedrijven die nog een aanvraag willen indienen, houden hier best rekening mee bij de voorbereiding van een project. Daarnaast is de uiterste deadline voor indiening nog steeds 31 juli 2024. Als het budget sneller uitgeput is dan zal de deadline vervroegd worden. De ingediende projecten worden behandeld in functie van de datum van indiening.

De werkbaarheidscheque en de verhoging kmo-portefeuille kunnen sinds 1 januari 2024 terug worden aangevraagd en dit tot en met 31 juli 2024, of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn. Voor bedrijven die hun plafond binnen de kmo-portefeuille bereikt hebben, zijn middelen vrijgemaakt voor een verhoging met maximaal € 5.000 voor acties rond werkbaar werk. 

De werkbaarheidscheque en de verhoging kmo-portefeuille krijgen een verlenging in 2024. Met de cheque kunnen ondernemingen een werkbaarheidsscan aankopen en/of begeleiding inkopen met als doel de werkbaarheid in de organisatie in kaart te brengen, een actieplan op te stellen en/of veranderingen in werkbaarheid op te volgen. Voor bedrijven die hun plafond binnen de kmo-portefeuille bereikt hebben, zijn middelen vrijgemaakt voor een verhoging met maximaal € 5.000 voor acties rond werkbaar werk. 

Het beschikbaar budget voor deze maatregel voor het jaar 2023 bedroeg € 3 miljoen. Dit budget werd intussen volledig toegekend aan projectaanvragen. Sinds 12 oktober 2023 is het daarom niet langer mogelijk nog een projectaanvraag in te dienen binnen deze maatregel. Op voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Regering zal het in 2024 opnieuw mogelijk zijn om projectaanvragen in te dienen. Meer informatie hierover volgt in december 2023 op de website www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille

De werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-portefeuille werden verlengd voor 2023. Organisaties die in het verleden reeds gebruik maakten van de werkbaarheidscheque kunnen geen aanspraak maken op middelen uit deze oproep. De verhoging van de kmo-portefeuille kan ook voor organisaties die al eerder een beroep deden op deze maatregel. Indienen kan tot 30 november 2023.