Wijzigingen aan Doelgroepvermindering eerste aanwervingen-Federaal

Deze doelgroepvermindering wordt vanaf 1 januari 2024 aangepast (zie Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 31 oktober 2023). Voor de eerste werknemer wordt de RSZ-korting beperkt tot € 3.100 per kwartaal (onbeperkt in de tijd). Voor de tweede en derde werknemer verandert er niets. Voor de vierde tot zesde werknemer kan er geen korting meer worden gekregen.  

De Federale Regering heeft beslist om deze doelgroepvermindering voor de eerste werknemer te beperken vanaf 1 januari 2024 tot maximaal € 3.100 per kwartaal. Daarnaast zal de korting voor de vierde tot zesde werknemer worden afgeschaft. Het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (zie Parlementair document 55K3495) werd ondertussen goedgekeurd.

Vanaf 1 januari 2022 wordt deze doelgroepvermindering voor de eerste werknemer beperkt tot € 4.000 per kwartaal. Daarnaast worden er ook een aantal begrippen verfijnd (zoals de definitie van technische bedrijfseenheid, nieuwe werkgever, enz ) zodat oneigenlijk gebruik wordt vermeden. Meer informatie kan je raadplegen in het Ontwerp van de programmawet (55K2349001) op dekamer.be.

Het voordelige systeem van de bijdragevermindering voor de eerste werknemer werd vanaf 1 januari 2021 verlengd voor onbepaalde duur door het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021. Een nieuwe werkgever die een eerste werknemer aanwerft, kan hierdoor genieten van een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen. 

De Federale ministerraad is principieel akkoord om het voordelige systeem van de bijdragevermindering voor de eerste werknemer verder te zetten. Deze verhoogde bijdragevermindering loopt af op 31 december 2020 maar zal dus verlengd worden, zodat ook bij een aanwerving van een eerste werknemer na 31 december 2020 dezelfde toepassingsmodaliteiten blijven gelden. Meer informatie volgt zodra de definitieve versie van het Koninklijk Besluit vaststaat.