Wijzigingen aan Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 december 2022 bedraagt dit GGMMI € 1.954,99.

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 augustus 2022 bedraagt dit GGMMI € 1.806,16.

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 april 2022 bedraagt dit GGMMI € 1.806,16.

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 maart 2021 bedraagt dat GGMMI € 1.697,70.

Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie. Deze regeling is ook in 2021 geldig.