Wijzigingen aan Ontwikkelingsproject op pilootschaal

De eerste oproep voor 2018 werd opengesteld met als uiterste indiendatum maandag 3 september 2018, 12u. Potentiële indieners in het kader van deze oproep kunnen een verkennend gesprek aanvragen. Hiervoor zijn adviseurs uit de verschillende toepassingssectoren beschikbaar op vrijdag 8 juni, 15 juni en 22 juni 2018. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject-op-pilootschaal/aanvraagprocedure
Gewijzigd op