Wijzigingen aan Scheepvaart steunmaatregelen

Door walstroom (een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal) te gebruiken hoeven aangemeerde zeeschepen hun motoren niet meer te gebruiken, waardoor gebruik van fossiele brandstoffen evenals lokale lucht- en watervervuiling daalt. De havenautoriteiten en bedrijven gevestigd in het Vlaams Gewest die willen investeren in deze infrastructuur kunnen via de tijdelijke Oproep Walstroom een subsidie bekomen bij VLAIO. De subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten met een maximaal steunbedrag per project van € 4 miljoen. Deze subsidieoproep staat open van 8 oktober 2023 (vroegste startdatum projecten op 1 november 2023) tot en met 22 december 2023 (12.00 uur ’s middags). Je kan een digitale voorbespreking aanvragen door een mail te sturen met als titel “Voorbespreking REPowerEU-Walstroom” naar ecologiepremie@vlaio.be.

De Vlaamse Waterweg heeft een nieuwe tijdelijke steunmaatregel gelanceerd om het afvaltransport te stimuleren via de binnenvaart. Het doel hiervan is om op duurzame wijze een zo groot mogelijk volume aan afval van de weg naar het Vlaamse Waterwegnetwerk te verschuiven. De steunmaatregel kan aangevraagd worden door verladers uit verschillende bedrijfssectoren en bedrijven actief in de binnenvaartsector die een concreet traject rond afvaltransporten met gebruik van de binnenvaart willen implementeren. Samenwerkingsverbanden worden hierbij aangemoedigd. Er kan 80% van de investeringskost (bijvoorbeeld specifieke overslaginfrastructuur op de kaai, ombouwen van een schip, ...) worden gesubsidieerd. De exploitatiesteun voorziet in financiële steun voor een gedeeltelijke dekking van de meerkost van het vervoer van afval via de binnenvaart ten opzichte van het vervoer via de weg. De steun bedraagt maximum € 200.000. Een aanvraag is mogelijk tot 31 mei 2022. Alle voorwaarden kan je raadplegen op de pagina Steunmaatregel Afvaltransport.

Momenteel loopt er een oproep voor Nabehandelingstechnieken aan boord van kleine, middelgrote en grote schepen. Een aanvraag is mogelijk tot 31 december 2022.

Momenteel loopt er een oproep voor 'Nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen. Een aanvraag is mogelijk tot 31 december 2020.

Momenteel loopt er een oproep voor 'Hermotorisatie van kleine schepen'. Om erover te waken dat de binnenvaart zijn voorsprong inzake milieuvriendelijkheid kan bewaren kan een binnenvaartondernemer een subsidie aanvragen voor de aankoop en plaatsing van een nieuwe motor die de ecologische prestaties van het schip verbetert. Het gaat om een subsidie van 50% tot een maximaal bedrag van € 50.000. Aanvragen kan tot 31 december 2019: zie www.vlaamsewaterweg.be/hermotorisatie-kleine-schepen.