Toerisme steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 15 okt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
ondersteuning toeristische projecten met meerwaarde voor Vlaanderen
Subsidie via oproep
steun varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid ondersteunt via Toerisme Vlaanderen heel wat projecten die de toeristische meerwaarde van Vlaanderen vergroten. Dit doet ze via thema oproepen en andere steunmogelijkheden. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste subsidies.

De oproep Impulsprogramma 'Iedereen verdient Vakantie' 2021 kon ingediend worden tot uiterlijk 15 oktober 2021.

 

Impulsprogramma Iedereen verdient vakantie

Het Impulsprogramma 'Iedereen verdient vakantie' van Toerisme Vlaanderen beoogt de financiële ondersteuning van projecten die bijdragen tot het zoeken van oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, toegankelijkheidsdrempel, zorgdrempel, culturele drempel) te verlagen.

Wie komt in aanmerking

Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid uit Vlaanderen of Brussel die oplossingen zoekt voor vakantiegangers die drempels ondervinden in de vakantieketen, kan een subsidie aanvragen.

Wat komt in aanmerking

De specifieke doelstellingen binnen de oproep in 2021 zijn:

  • Het inzetten op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen. Mogelijke drempels zijn bijvoorbeeld een financiële drempel, een toegankelijkheidsdrempel, een zorgdrempel of een culturele drempel.

  • Het overdragen van goede praktijkvoorbeelden om drempels weg te werken in de volledige vakantieketen, naar nieuwe doelgroepen en/of drempels, of door middel van nieuwe partnerschappen.

Omvang steun

Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal € 5.000 bedragen, komen in aanmerking voor subsidie. Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale steun van 75% van de kosten die in aanmerking komen voor betoelaging. De maximale toegestane subsidie bedraagt € 50.000.

Aanvraag

Elk jaar lanceert Toerisme Vlaanderen een aanvraag. De aanvragen moeten voor de oproep 2021 op uiterlijk 15 oktober 2021 ingediend worden. De aanvraagprocedure is terug te vinden op de pagina Impulsprogramma 'Iedereen verdient Vakantie' 2021.

Logiessubsidies

Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies. Deze subsidie is gericht op de erkende logies en de erkende logies volgens het Toerisme voor Allen-decreet als hostel of vakantiecentrum.

Wie komt in aanmerking

Er kan alleen een subsidie aangevraagd worden voor toeristisch logies die erkend zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016.

Wat komt in aanmerking

Je kan enkel voor bepaalde investeringen steun aanvragen per oproep. 

Omvang steun

De maximale financiële steun bedraagt 25% van de uitgaven die in aanmerking komen. De investeringssubsidie kan nooit hoger zijn dan € 50.000 per dossier.

Aanvraag

Elk jaar lanceert Toerisme Vlaanderen een oproep. Meer informatie op Logiessubsidie

Toerisme voor allen verblijven

Toerisme Vlaanderen steunt erkende jeugdverblijven via subsidies voor maximaal 40% van de kosten die in aanmerking komen. 

Wie komt in aanmerking

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of G met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen. De capaciteit van het verblijf of de vorm van exploitatie zijn niet van belang.

Wat komt in aanmerking

Alle definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40% van de kosten voor volgende infrastructuurwerken: brandveiligheidswerken, moderniseringswerken en 
infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen.

Omvang steun

Principieel maximaal 40% van de gespecifieerde kosten komen in aanmerking voor steun. Om zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie tot te kunnen kennen, is het mogelijk dat het percentage van 40% nog wordt verlaagd.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks wordt er een oproep gelanceerd door Toerisme Vlaanderen. Meer informatie op  Toerisme voor Allen verblijven subsidieoproep 2021.

De-minimis

Bepaalde subsidies van Toerisme Vlaanderen vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Dit is het geval voor de Logiessubsidies

 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.