Toerisme steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 9 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
ondersteuning toeristische projecten met meerwaarde voor Vlaanderen
Subsidie via oproep
steun varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid ondersteunt via Toerisme Vlaanderen heel wat projecten die de toeristische meerwaarde van Vlaanderen vergroten. Dit doet ze via thematische oproepen en andere steunmogelijkheden. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste subsidies.

Digitale Transformatie Congreslocaties

Met deze oproep wou Toerisme Vlaanderen een kwalitatief duurzaam en innovatief aanbod van bestaande congresvenues ondersteunen die beschikken over een permanente infrastructuur gelegen in het Vlaams Gewest.

Wie komt in aanmerking

De steun richt zich op bestaande congresvenues met een permanente infrastructuur gelegen in het Vlaams Gewest, die aan volgende criteria voldoen:

 • De congresvenue heeft een plenaire ruimte met minimale capaciteit van 200 personen en daarbovenop een of meerdere ruimtes bestemd voor break-out en/of lunch/diner die gezamenlijk een capaciteit van 200 personen hebben.
 • Het is een bestaande en permanente infrastructuur.
 • De aanvrager beschikt over een operationeel duurzaamheidsplan met concrete doelstellingen.
 • De aanvrager heeft de zelfscan ingevuld en voegt het resultaat van deze zelfscan toe aan de steunaanvraag.
 • De congresvenue beschikt over een intern aanspreekpunt voor de opvolging van de congreswerking.
 • De congresvenue profileert zich als meeting- en congresvenue op eigen communicatiekanalen (website, social media).
 • De congresvenue heeft een internationale werking. Dit kan je concreet aantonen als volgt:
  • De congresvenue ontving tussen 1 januari 2018 en 31 juni 2023 minstens twee 2 internationale congressen voor associaties of bedrijven, die minstens 2 dagen duurden en waaraan minstens 200 personen deelnamen (waaronder buitenlandse deelnemers).
  • De congresvenue heeft een internationaal gerichte en dus meertalige promotie (min. Engels) (via website, promotiekanalen, publicaties, deelname aan beurzen gericht op internationale organisatoren.
Wat komt in aanmerking

Deze oproep ondersteunt projecten die inzetten op:

 • kwaliteitsopschaling digitale basisinfrastructuur;
 • digitale basisvoorzieningen ter ondersteuning van de klantvriendelijkheid voor, tijdens, en na evenementen (event management of planning software; gebruik en/of integratie van een CRM-oplossing, etc.);
 • de productie of upgrade van een bestaande 3D-scan van de congresvenue ter overtuiging van eventuele organisatoren;
 • websiteoptimalisatie;
 • investeringen om hybride congressen mogelijk te maken;
 • investeringen inzake digitale bewegwijzering, zowel digitaal als ter plaatse (smart camera’s, virtual director, interactieve schermen, streaming gerichte oplossingen, etc.);
 • investeringen ter opschaling van de digitale beleving ter plaatse, waaronder de storytelling over de site zelf (Extended Reality-gerichte oplossingen, etc.).

Meer informatie op de pagina Subsidieoproep Digitale Transformatie Congresvenues.  

Omvang steun

Er kan per projectlocatie maximaal 1 steunaanvraag worden ingediend. Maximaal 60% van de in aanmerking komende kosten komen in aanmerking voor steun met een maximum van € 75.000 per congresvenue. De minimale kostenraming die in aanmerking komt voor steun bedraagt € 10.000.

Aanvraag

Aanvragen voor deze oproep (totaal budget € 750.000) kon tot 29 september 2023. Meer informatie op de pagina Subsidieoproep Digitale Transformatie Congresvenues

Impulsoproep Iedereen verdient vakantie

Met deze oproep wil Toerisme Vlaanderen de sector helpen bij het realiseren van een hogere toeristische participatie van individuen en groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen. Daarbij wordt er dit jaar de link gelegd naar een ander thema binnen de visie en strategie van Toerisme Vlaanderen, namelijk Vlaanderen Natuurlijk!

Deze oproep mikt op verblijfsvakanties in een natuuromgeving, waarin de natuurbeleving centraal staat.

Wie komt in aanmerking

Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid uit Vlaanderen of Brussel die oplossingen zoekt voor vakantiegangers die drempels ondervinden in de vakantieketen, kan een subsidie aanvragen.

Wat komt in aanmerking

De hoofddoelstelling van de projecten die in aanmerking komen is het verhogen van de participatie aan het toeristisch aanbod van individuen of groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen. Projectaanvragen zetten in op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen, die een individu of groep niet op eigen kracht kan overwinnen bij het plannen en realiseren van zijn of haar vakantie, en die geen deel uitmaken van de reguliere werking.

Deze oproep maakt de link met het thema ‘Vlaanderen Natuurlijk!’ en focust op projecten in een natuuromgeving, waarin de natuurbeleving centraal staat. Samenwerking met relevante partners zal hiervoor noodzakelijk zijn.

De vakantieketen is het hele proces dat elke vakantieganger doorloopt wanneer hij op vakantie gaat: van dromen over, het plannen en de voorbereiding van de vakantie tot het delen van vakantieherinneringen. Projectaanvragen bestaan minstens uit een voortraject, een of meerdere vakanties en een na-traject.

Daarnaast moet elk project minstens samenwerken met een toeristische partner, bijvoorbeeld uit het netwerk Iedereen Verdient Vakantie, en/of met een sociale organisatie. Gebeurt de steunaanvraag door een toeristische partner dan moet deze samenwerken met een sociale organisatie en omgekeerd.

Omvang steun

Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal € 10.000 bedragen, komen in aanmerking voor subsidie. Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale steun van 75% van de kosten die in aanmerking komen voor betoelaging. De maximale toegestane subsidie bedraagt € 50.000.

Aanvraag

Elk jaar lanceert Toerisme Vlaanderen een aanvraag. Indienen kon tot 6 oktober 2023. Meer informatie op de pagina Iedereen verdient vakantie.

Logiessubsidies

Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies.

Wie komt in aanmerking

Deze subsidie is gericht op de erkende toeristische logies en de erkende jeugdverblijven door Toerisme Vlaanderen.

Wat komt in aanmerking

Je kan enkel voor bepaalde investeringen steun aanvragen per oproep. Voor de oproep in 2023 gaat het vooral om steun voor energiebesparende werken en aankopen (zoals warmtepomp, zonneboiler, enz...) én werken en aankopen in het kader van duurzaamheid (zoals investeringen in waterbesparende maatregelen, hergebruik van afvalwater en hergebruik van regenwater). 

Omvang steun

De maximale financiële steun bedraagt 60% voor jeugdverblijven en 40% van de uitgaven die in aanmerking komen. De investeringssubsidie kan nooit hoger zijn dan € 50.000 per dossier.

Aanvraag

Elk jaar lanceert Toerisme Vlaanderen een oproep. Van 3 april tot en met 31 juli 2023 kon je als erkend logies of jeugdverblijf een subsidieaanvraag indienen. Meer informatie op Logiessubsidie

Toerisme voor allen verblijven

Toerisme Vlaanderen steunt erkende jeugdverblijven via subsidies voor maximaal 40% van de kosten die in aanmerking komen. 

Wie komt in aanmerking

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of G met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen. De capaciteit van het verblijf of de vorm van exploitatie zijn niet van belang.

Wat komt in aanmerking

Alle definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40% van de kosten voor volgende infrastructuurwerken: brandveiligheidswerken, moderniseringswerken en infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen.

Omvang steun

Principieel maximaal 40% van de gespecifieerde kosten komen in aanmerking voor steun. Om zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie toe te kunnen kennen, is het mogelijk dat het percentage van 40% nog wordt verlaagd.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks wordt er een oproep gelanceerd door Toerisme Vlaanderen. Meer informatie op Jeugdverblijven (Toerisme voor Allen) subsidieoproep.

De-minimis

Bepaalde subsidies van Toerisme Vlaanderen vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Dit is het geval voor de oproep Digitale Transformatie Congreslocaties, Logiessubsidies en de Impulsoproep Iedereen verdient vakantie.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.