Toerisme steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 27 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
ondersteuning toeristische projecten met meerwaarde voor Vlaanderen
Subsidie via oproep
steun varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid ondersteunt via Toerisme Vlaanderen heel wat projecten die de toeristische meerwaarde van Vlaanderen vergroten. Dit doet ze via thematische oproepen en andere steunmogelijkheden. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste subsidies.

Impulsoproep Iedereen verdient vakantie

Met deze oproep wil Toerisme Vlaanderen de sector helpen bij het realiseren van een hogere toeristische participatie van individuen en groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen. Daarbij wordt er dit jaar de link gelegd naar een ander thema binnen de visie en strategie van Toerisme Vlaanderen, namelijk 'Vlaanderen Natuurlijk!'.

Deze oproep mikt op verblijfsvakanties in een natuuromgeving, waarin de natuurbeleving centraal staat.

Wie komt in aanmerking

Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid uit Vlaanderen of Brussel die oplossingen zoekt voor vakantiegangers die drempels ondervinden in de vakantieketen, kan een subsidie aanvragen.

Wat komt in aanmerking

De hoofddoelstelling van de projecten die in aanmerking komen, is het verhogen van de participatie aan het toeristisch aanbod van individuen of groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen. Projectaanvragen zetten in op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen, die een individu of groep niet op eigen kracht kan overwinnen bij het plannen en realiseren van zijn of haar vakantie, en die geen deel uitmaken van de reguliere werking.

Deze oproep maakt de link met het thema ‘Vlaanderen Natuurlijk!’ en focust op projecten in een natuuromgeving, waarin de natuurbeleving centraal staat. Samenwerking met relevante partners zal hiervoor noodzakelijk zijn.

De vakantieketen is het hele proces dat elke vakantieganger doorloopt wanneer hij op vakantie gaat: van dromen over, het plannen en de voorbereiding van de vakantie tot het delen van vakantieherinneringen. Projectaanvragen bestaan minstens uit een voortraject, een of meerdere vakanties en een na-traject.

Daarnaast moet elk project minstens samenwerken met een toeristische partner, bijvoorbeeld uit het netwerk Iedereen Verdient Vakantie, en/of met een sociale organisatie. Gebeurt de steunaanvraag door een toeristische partner dan moet deze samenwerken met een sociale organisatie en omgekeerd.

Omvang steun

Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal € 10.000 bedragen, komen in aanmerking voor subsidie. Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale steun van 75% van de kosten die in aanmerking komen voor betoelaging. De maximale toegestane subsidie bedraagt € 50.000.

Aanvraag

Elk jaar lanceert Toerisme Vlaanderen een aanvraag. Indienen kon tot 6 oktober 2023. Meer informatie op de pagina Iedereen verdient vakantie.

Logiessubsidies

Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies.

Wie komt in aanmerking

Deze subsidie is gericht op de erkende toeristische logies en de erkende jeugdverblijven door Toerisme Vlaanderen.

Wat komt in aanmerking

Je kan enkel voor bepaalde investeringen steun aanvragen per oproep. Voor de oproep in 2024 gaat het vooral om steun voor energiebesparende werken en aankopen in het geval van renovatie en vernieuwbouw (zoals warmtepomp, zonneboiler, WKK, isolatie enz...) én werken en aankopen in het kader van specifieke brandveiligheidsnormen (enkel jeugdverblijven).

Omvang steun

De maximale financiële steun bedraagt 40% (voor energiebesparende werken) en 60% (voor de specifieke brandveiligheidsnormen) van de uitgaven die in aanmerking komen. De investeringssubsidie kan nooit hoger zijn dan € 150.000 per erkend jeugdverblijf. Dit plafond bedraagt € 100.000 voor alle andere logies.

Aanvraag

Elk jaar lanceert Toerisme Vlaanderen een oproep. Van 15 maart tot en met 21 juli 2024 kan je als erkend logies of jeugdverblijf een subsidieaanvraag indienen. Meer informatie op Logiessubsidie.

Toerisme voor allen verblijven

Toerisme Vlaanderen steunt erkende jeugdverblijven via subsidies voor maximaal 40% van de kosten die in aanmerking komen. 

Wie komt in aanmerking

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of G met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen. De capaciteit van het verblijf of de vorm van exploitatie zijn niet van belang.

Wat komt in aanmerking

Alle definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40% van de kosten voor volgende infrastructuurwerken: brandveiligheidswerken, moderniseringswerken en infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen.

Omvang steun

Principieel maximaal 40% van de gespecifieerde kosten komen in aanmerking voor steun. Om zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie toe te kunnen kennen, is het mogelijk dat het percentage van 40% nog wordt verlaagd.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks wordt er een oproep gelanceerd door Toerisme Vlaanderen. Meer informatie op Jeugdverblijven (Toerisme voor Allen) subsidieoproep.

De-minimis

Bepaalde subsidies van Toerisme Vlaanderen vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Dit is het geval voor Logiessubsidies en de Impulsoproep Iedereen verdient vakantie.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.