Provinciale steunmaatregelen toerisme

Laatst gewijzigd op 14 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
toerisme
Subsidie via oproep
steunpercentage en bedrag varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

Ook op provinciaal niveau zijn er specifieke maatregelen om de toeristische sector te ondersteunen. Op deze pagina staan ze per provincie gebundeld.

Limburg

Investeringssteun ter versterking van de beleving van het toeristische verblijf

Toerisme Limburg investeert via het Investeringsfonds in logies die inzetten op de verhoging van het verblijfscomfort en de beleving voor hun gasten. De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury en kunnen een ondersteuning krijgen tot maximaal € 20.000. Je kan 2 maal per jaar een subsidieaanvraag indienen, uiterlijk tot 30 april en tot 31 oktober.

Het volledige reglement kan je raadplegen op de website van de Provincie Limburg Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. Meer informatie over de indieningsprocedure vind je terug op de website van Toerisme Werkt.

Subsidies versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg 

De provincie Limburg wenst de ondernemerscompetenties van de uitbaters van de kleinschalige logies te versterken. Kleinschalige toeristische logies, gelegen in de provincie Limburg en vergund of erkend door Toerisme Limburg die in het bezit zijn van een groeiplan in het kader van een professionaliseringstraject dat door de provincie Limburg en Toerisme Limburg wordt aangeboden, komen in aanmerking. 

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10.000 per aanvraag.  Aanvragen kunnen continu worden ingediend. Het aanvraagformulier en het reglement is terug te vinden op de website van de provincie Limburg Subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies en fietscafés in Limburg.

Leisurefonds - investeringssubsidie

Met het Leisurefonds wil de provincie Limburg nieuwe impulsen geven aan het toeristische ondernemerschap om innovatieve producten, diensten en processen te ontwikkelen. Het Leisurefonds biedt ondersteuning in twee fasen: in eerste fase wordt ondersteuning gegeven voor de opmaak van een businessplan over een innovatief product, innovatieve dienst of proces in de vrijetijdseconomie, in een tweede fase is er ondersteuning voor de uitvoering van het betreffende businessplan.

Voor de opmaak van een businessplan kan er een subsidie verkregen worden tot € 15.000. De subsidie omtrent de uitvoering van dit plan bedraagt vervolgens maximaal 70% van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten, met een maximum van € 110.000. Je kan 2 maal per jaar een subsidieaanvraag indienen, uiterlijk tot 30 maart en tot 30 september.

Het aanvraagformulier en het reglement is terug te vinden op de website van de provincie Limburg Leisurefonds - investeringssubsidie

Oost-Vlaanderen

Subsidie voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen

Deze subsidie wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van minstens bovenregionaal belang in Oost-Vlaanderen ondersteunen. De aanvrager dient rechtspersoonlijk te hebben. Indien de aanvrager een privaatrechtelijke rechtspersoon is, mag zijn winstoogmerk de kwaliteit van het evenement niet schaden. Het subsidiebedrag wordt bepaald door de deputatie. Een aanvraag indienen kan uiterlijk op 14 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.

Meer informatie over de aanvraagprocedure is vinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen.

Betoelaging promotie toeristische evenementen

Met deze subsidie wordt de communicatie van toeristische evenementen, die op bovenlokaal niveau worden verspreid, betoelaagd. Ook private organisatoren van evenementen komen in aanmerking voor zover deze over een samenwerking met een openbaar bestuur of een toeristisch samenwerkingsverband beschikken. De maximale betoelaging bedraagt 50% met een maximum van € 2.500 van de werkelijk gedane kosten. Een aanvraag moet ingediend worden voor de publicatie/lancering, de communicatie moet dus ten laatste in de ontwerpfase zitten.

Toeristische evenementen die in het kader van het reglement ‘subsidie voor de ondersteuning van toeristische evenementen’ van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen reeds een provinciale projectsubsidie ontvangen, komen niet in aanmerking voor deze toelage. Sportevenementen komen eveneens niet in aanmerking.

Meer informatie over de aanvraagprocedure is vinden op de website Toerisme Oost-Vlaanderen Reglement Betoelaging promotie toeristische evenementen

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. 

Dit geldt momenteel voor de maatregel:

  • Investeringssteun ter versterking van de beleving van het toeristische verblijf (Limburg)
  • Leisurefonds - investeringssubsidie (Limburg)

Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Directie Ondernemen, Vrijetijdseconomie
Adres

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Dienst Ondernemen & Innovatie
Adres

Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent
België

Telefoon
Website