Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Laatst gewijzigd op 15 jan 2018 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de land-en tuinbouwsector
Voor wat
ondersteuning van innovatieve ideeën en concepten in de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten
Subsidie (via oproep)
van 40% van de subsidiabele investeringskost

Wat houdt de maatregel in

Deze maatregel van het Departement Landbouw en Visserij stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf. Via de projectsteun wil het VLIF innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren. De steun wordt verstrekt in de vorm van een kapitaalpremie en bedraagt 40% van de subsidiabele investeringskost.

De oproep in 2018 liep van 2 januari 2018  tot en met 31 maart 2018.

Deze steun vormt een aanvulling op de reguliere Investeringssteun voor de land-en-tuinbouwsector (VLIF). Oproepen in de toekomst zullen worden meegedeeld via deze maatregel. 

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot bij het Departement Landbouw en Visserij geïdentificeerde landbouwers, die voldoen aan volgende voorwaarden:.

  • de begunstigde is landbouwer en het landbouwbedrijf waar de investeringen plaatsvinden ligt in het Vlaams Gewest;
  • de begunstigde houdt een projectboekhouding bij;
  • de begunstigde is in orde met de wettelijke administratie voor het innovatieproject;
  • de begunstigde maakt een eindrapport op;
  • pas na de kennisgeving van de selectie wordt de investering aangevat

Wat komt in aanmerking

Via deze maatregel zijn innovatieve investeringstypes subsidiabel die nog niet beschikbaar zijn op de VLIF-lijst van subsidiabele investeringen. Daarnaast zijn ook investeringstypes subsidiabel die reeds opgenomen werden op de VLIF-lijst, maar die tegelijk ook een duidelijk aantoonbare innovatie inhouden. Innovaties die zich in een eindfase van ontwikkeling bevinden en uitgetest worden in praktijkomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven zijn eveneens subsidiabel via deze maatregel.

De kosten die in aanmerking komen zijn:

  • Innovatie onroerende en roerende investeringen;
  • Software en sturingsprogramma’s noodzakelijk voor deze investeringen;

Algemene kosten met het project verbonden zoals onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten en resultaatsmeting (beperkt tot 20% van de totale projectkost).

Omvang steun

De steun wordt verstrekt in de vorm van een kapitaalpremie en bedraagt 40% van de subsidiabele investeringskost.

De subsidiabele kost is geplafonneerd op € 500.000 ofwel € 200.000 subsidie.

De geselecteerde subsidiabele investeringskosten bedragen minimaal € 25.000.

Aanvraagprocedure

De steunaanvraag wordt ingediend via het e-loket.

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van de mate van innovatie, de mate van economische, sociale of ecologische impact, de mate waarin het project concreet, realistisch en uitvoerbaar is, de mate waarin de investering aansluit bij een samenwerking in de keten of ketenoverschrijdend is.