Projectoproepen tewerkstelling en sociale economie

Laatst gewijzigd op 12 jun 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten rond tewerkstelling en sociale economie
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
steunpercentage en bedrag varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse Overheid (Departement Werk en Sociale Economie) maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond tewerkstelling en sociale economie.

De laatste oproepen gericht naar ondernemingen werden in het najaar van 2017 afgesloten: "Oproep innovatie in de sociale economie" (t.e.m. 2 oktober 2017) en de "Oproep sociaal ondernemerschap" (t.e.m. 28 september 2017).

Oproep innovatie in de sociale economie

Wat houdt de maatregel in

Deze oproep richt zich op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve dienstverleningen en activiteiten binnen bestaande bedrijven uit de sociale economie  met als doel een kwaliteitsvolle opstap naar nieuwe niches te faciliteren. De projectoproep liep tot en met 2 oktober 2017 om 08.00 uur ‘s morgens.

Wie komt in aanmerking

De subsidieaanvraag kan ingediend worden door de bestaande ondernemingen in de sociale economie, zoals bepaald in het decreet van 17 februari 2012.

 • de sociale werkplaatsen;
 • de beschutte werkplaatsen;
 • de initiatieven betreffende de lokale diensteneconomie;
 • de invoegbedrijven;
 • de coöperatieve vennootschappen die overeenkomstig de wet van 20 juli 1955 zijn erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie, en als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie handleiding);
 • de activiteitencoöperaties.

Wat komt in aanmerking

Alle relevante acties verbonden aan de ontwikkeling en de opstart van nieuwe, innovatieve dienstverlening of activiteiten, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Voorbeelden:

 • Advies met betrekking tot het ontwikkelen van de nieuwe dienstverlening;
 • Advies en begeleiding met betrekking tot de communicatie van de nieuwe activiteit of dienstverlening (website,…);
 • Boekhoudkundig en financieel advies;
 • Juridisch advies;
 • Personeelskost verbonden aan de uitwerking van de nieuwe dienstverlening of activiteiten (tot max 50% van de subsidiabele kosten).

Omvang steun

De subsidie bedraagt in principe 70 % van de projectbegroting met een maximumsteun van € 20.000  voor een goedgekeurd project. De voorziene cofinanciering voor het project moet minstens 30% zijn.

De subsidieerbare periode bedraagt maximum 7 maanden en loopt van 1 december 2017 tot en met 30 juni 2018.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Meer informatie

Zie www.socialeeconomie.be/oproepen

Oproep sociaal ondernemerschap

Wat houdt de maatregel in

Deze oproep richt zich op de effectieve en kwaliteitsvolle oprichting van nieuwe sociale en coöperatieve ondernemingen binnen de sociale economie. De opstartfase van een onderneming is immers een cruciale fase voor het verdere succes en een solide onderneming kan de basis zijn voor nieuwe, duurzame tewerkstelling. De subsidie heeft als doelstelling om sociale en coöperatieve ondernemers te ondersteunen in hun opstart- of omvormingsfase. De projectoproep liep tot en met 28 september 2017 om 08.00 uur ‘s morgens .

Wie komt in aanmerking

De subsidieaanvraag kan ingediend worden:

 • in naam van de op te richten sociale onderneming of coöperatie;
 • in naam van de bestaande sociale onderneming die de een coöperatie beoogt.

De potentiële sociale ondernemingen en coöperaties mogen op het moment van indiening nog geen statuten met betrekking tot de nieuwe onderneming hebben neergelegd bij het staatsblad voor publicatie

Wat komt in aanmerking

Alle relevante acties verbonden aan de opstart van een nieuwe onderneming of ondernemingsvorm, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Enkel rechtstreeks aan het project verbonden uitgaven voor ondersteuning door professionele dienstverleners komen in aanmerking voor subsidiëring, terwijl inbreng van eigen middelen als cofinanciering kan ingebracht worden.

Voorbeelden:

 • Begeleiding met betrekking tot het organisatiemodel;
 • Advies met betrekking tot het opstellen van de statuten;
 • Haalbaarheidsstudie met betrekking tot het ondernemingsidee;
 • Managementadvies;
 • Advies en begeleiding bij ledenwerving;
 • Advies en begeleiding met betrekking tot de communicatie (website,…);
 • Coaching van de werknemers-eigenaars met het oog op hun rol als vennoot in een werknemerscoöperatie;
 • Boekhoudkundig en financieel advies;
 • Juridisch advies, en de notariskosten;
 • Personeelskosten (tot max 50% van de totale subsidie).

Omvang steun

De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde projectkosten op basis van de voorgelegde begroting met een maximumsteun van € 20.000 per project. Cofinanciering uit eigen of andere (publieke of private) middelen is verplicht. Organisaties dienen zelf minimaal 30% cofinanciering aan te tonen.

De subsidieerbare periode bedraagt maximum 8 maanden en loopt van 1 december 2017 tot en met 31 juli 2018.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Meer informatie

Zie www.socialeeconomie.be/oproepen