Projectoproepen tewerkstelling en sociale economie

Laatst gewijzigd op 26 sep 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten rond tewerkstelling en sociale economie
Subsidie via oproep
steunpercentage en bedrag varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse Overheid (Departement Werk en Sociale Economie) maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond tewerkstelling en sociale economie.

Momenteel lopen er 2 oproepen: Oproep Sociaal ondernemen-innovatie en Oproep Sociaal ondernemen-oprichting. Beide oproepen hebben als deadline 31 oktober 2018. Voor meer informatie zie rubriek Huidige oproepen.

Wie komt in aanmerking

De subsidieaanvragen worden opengesteld voor organisaties in de sociale economie. Afhankelijk van de oproep kan dit gericht zijn naar alle onderstaande organisaties zoals bepaald in het decreet van 17 februari 2012, of slechts enkele categorieën: 

  • de sociale werkplaatsen;
  • de beschutte werkplaatsen;
  • de initiatieven betreffende de lokale diensteneconomie;
  • de invoegbedrijven;
  • de coöperatieve vennootschappen die overeenkomstig de wet van 20 juli 1955 zijn erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie, en als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie handleiding);
  • de activiteitencoöperaties.

Omvang steun

De voor subsidies in aanmerking komende acties en het steunpercentage variëren per oproep.

De-minimis

Deze oproepen kunnen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving ressorteren. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Huidige oproepen

Momenteel lopen er 2 oproepen:

Oproep Sociaal ondernemen-innovatie

Binnen deze oproep kan je als onderneming uit de sociale economie (zie rubriek Wie komt in aanmerking) een project indienen om een innovatieve dienstverlening en/of vernieuwende producten uit te werken. Daarmee versterk je je onderneming en draag je bij aan de diversifiëring van de tewerkstellingsmogelijkheden van je doelgroepmedewerkers. 

De maximale subsidie per project bedraagt € 20.000.

Oproep Sociaal ondernemen-oprichting

Binnen deze oproep kan je als startende sociale of coöperatieve onderneming een project indienen waarmee je inzet op de inschakeling van werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepwerknemers. In je projectvoorstel omschrijf je je businessmodel en hoe je naar de effectieve opstart van je onderneming toewerkt. Door een tussenkomst in onder andere advies- en personeelskosten word je ondersteund bij een kwalitatieve en succesvolle opstartfase.

De potentiële sociale ondernemingen en coöperaties mogen op het moment van indiening nog geen statuten met betrekking tot de nieuwe onderneming hebben neergelegd bij het Belgisch Staatsblad voor publicatie.

De maximale subsidie per project bedraagt € 20.000.

Beide oproepen vallen onder de Europese verordening de-minimis (zie rubriek Omvang steun). 
Alle formulieren kan je terugvinden op www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.