Projectoproepen tewerkstelling en sociale economie

Laatst gewijzigd op 24 jul 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten rond tewerkstelling en sociale economie
Subsidie via oproep
steunpercentage en bedrag varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond tewerkstelling en sociale economie.

Momenteel lopen er 2 oproepen: 'Oproep Sociaal ondernemen-Oprichting' tot 30 september 2020 en 'Oproep Sociaal ondernemen-Innovatie' eveneens tot 30 september 2020. Voor meer info zie www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.

Wie komt in aanmerking

De oproepen richten zich in eerste plaats tot erkende organisaties of starters in de sociale economie. Afhankelijk van de oproep kan dit gericht zijn naar alle onderstaande organisaties, of slechts enkele categorieën:

  • de maatwerkbedrijven;
  • de maatwerkafdelingen;
  • de initiatieven betreffende de lokale diensteneconomie;
  • de invoegbedrijven;
  • de coöperatieve vennootschappen die overeenkomstig de wet van 20 juli 1955 zijn erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie, en als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden ;
  • de activiteitencoöperaties.

Ook samenwerkingsverbanden met sociale economie organisaties en derden (bijvoorbeeld reguliere ondernemingen, onderzoekinstellingen, enz...) kunnen in aanmerking komen naargelang de oproep.

Omvang steun

De voor subsidies in aanmerking komende acties en het steunpercentage variëren per oproep.

De-minimis

De oproepen kunnen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving vallen. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Openstaande oproepen

Oproep Sociaal ondernemen-oprichting

Met deze oproep worden starters ondersteund in de opstartfase van een sociale onderneming. De beoogde sociale ondernemingen genereren een uitgesproken sociale impact, onder andere door de (indirecte) inschakeling van kansengroepen.

Alle vennootschapsvormen zijn toegelaten, waaronder ook specifiek de coöperatieve vennootschap en de vzw.

Alle relevante acties verbonden aan de opstart van de nieuwe sociale onderneming, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Zo is bijvoorbeeld advies met betrekking tot het opstellen van de statuten een subsidiabele kost.

Tijdens de subsidieperiode werken de projecten toe naar het neerleggen van de statuten in het Belgisch Staatsblad.  

De subsidie bedraagt 70 % van de aanvaarde werkingskosten met een maximumsteun van € 14.000. Daarnaast kan je een forfait van € 6.000 ontvangen als compensatie voor de tijdsinvestering om het project te realiseren.

Deze oproep valt onder de Europese verordening de-minimis (zie rubriek Omvang steun). 

Alle formulieren kan je terugvinden op www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.

Deze oproep zal in 2020 meerdere keren opengesteld worden. De derde indieningsronde loopt tot 30 september 2020. 

Oproep Sociaal ondernemen-Innovatie

Met deze oproep wordt ondersteuning geboden bij:

  • het conceptualiseren en ontwikkelen van innovatieve activiteiten met als doelstelling om onaangesproken markten aan te spreken. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op zowel de dienstverlening, producten, businessmodellen als samenwerkingsmodellen. 
  • het optimaliseren en innoveren van de bestaande bedrijfsprocessen om toekomstgericht te ondernemen en optimaal te kunnen reageren op toekomsttrends.

Deze oproep richt zich niet alleen tot de maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen. Maar evenzeer tot samenwerkingsverbanden tussen deze ondernemingen en derden, zoals wetenschappelijke instellingen of reguliere bedrijven.

Alle relevante acties verbonden aan het doorlopen van een innovatieproject, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Het eindresultaat hoeft daarbij nog niet gekend te zijn. De focus en de uitwerking van de acties bevinden zich op operationeel niveau.

Tijdens de subsidieperiode van maximaal 12 maanden voeren de projecten het vooropgestelde innovatieproject uit.

De subsidie bedraagt 70 % van de aanvaarde projectkosten met een maximumsteun van € 50.000. Zowel loonkosten als werkingskosten komen in aanmerking.

Deze oproep valt onder de Europese verordening de-minimis (zie rubriek Omvang steun). 

Alle formulieren kan je terugvinden op www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.

Deze oproep zal in 2020 meerdere keren opengesteld worden. De derde indieningsronde loopt tot 30 september 2020.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Duurzaam ondernemen
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon