Professionalisering sociale economie in Vlaams-Brabant

Laatst gewijzigd op 18 jun 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten gericht op de professionalisering van de sociale economie in Vlaams-Brabant
Subsidie
varieert van € 1.000 tot € 5.000

Wat houdt de maatregel in

De Provincie Vlaams-Brabant verleent subsidies aan projecten die de professionaliteit van de sociale economie in Vlaams-Brabant ten goede komen. Deze projecten hebben betrekking op de sociale, de economische en/of de ecologische component van de sociale economie. De subsidie varieert van € 1.000 tot € 5.000 afhankelijk van het aantal betrokken organisaties.

Wie komt in aanmerking

De subsidie kan worden verleend aan maatwerkbedrijven, starterslabo's, brugprojecten, initiatieven lokale diensteneconomie, opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten en organisaties die in aanmerking komen voor het provinciaal subsidiereglement arbeidszorg.

Vzw's, vennootschappen met sociaal oogmerk en coöperaties die niet behoren tot de Vlaams-Brabantse sociale economie komen eveneens in aanmerking. Het project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd moet zich wel geheel of gedeeltelijk richten op de Vlaams-Brabantse sociale economie.

Wat komt in aanmerking

De subsidies worden toegekend voor projecten die de professionaliteit van de sociale economie ten goede komen. Deze projecten hebben betrekking op de sociale, de economische en/of de ecologische component van de sociale economie. Loon- en werkingskosten die onmiddellijk betrekking hebben op het professionaliseringsproject kunnen eveneens worden gesubsidieerd.

Omvang steun

De subsidie varieert in functie van het aantal betrokken organisaties. Voor een project dat de professionaliteit doet toenemen van:

  • één enkele Vlaams-Brabantse sociale economie organisatie, bedraagt de subsidie € 1.000 tenzij de werkelijke kostprijs lager ligt;
  • minstens drie Vlaams-Brabantse sociale economie organisaties, bedraagt de subsidie € 5.000 tenzij de werkelijke kostprijs lager ligt.
De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Het aanvraagformulier en de nodige bijlagen moeten uiterlijk twee maanden vóór de start van het project worden ingediend bij de dienst economie van de provincie Vlaams-Brabant. De subsidie kan online worden aangevraagd, zie www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/sociale-economie/subsidies/professionalisering-sociale-economie/index.jsp.