Wijzigingen aan Premies voor bedrijven die selectief afvalstromen sorteren

Om de milieu-impact afkomstig van afgedankte matrassen te verminderen, ondersteunt het beheersorganisme Valumat projecten die een aantoonbaar effect hebben op de milieu-impact van afgedankte matrassen én een bijdrage leveren aan preventie, ecodesign of het hoogwaardig sluiten van de kringloop van afgedankte matrassen. Hierbij werk je samen met ten minste één partner uit het Valumat-systeem (deelnemer, inzamelaar, kringloopwinkel of ontmantelaar) of ben je zelf een partner. Je project moet opschaalbaar en/of repliceerbaar zijn en ten laatste starten in het eerste kwartaal van 2024. Geselecteerde projecten kunnen voor maximaal 50% van de gemaakte kosten worden gefinancierd voor maximaal € 100.000. Je kan je project indienen tot uiterlijk 15 oktober 2023. Een overzicht van alle voorwaarden kan je terugvinden in de pdf op valumat.be/nl/over-valumat/projectoproep.

Bedrijven die bedrijfsmatig verpakkingsafval (karton, plasticfolie, pallets, …) sorteren met het oog op recyclage kunnen via VAL-I-PAC een premie verkrijgen. Professionele gebruikers (garagisten, bedrijven,...) die kleine hoeveelheden afvalolie (jaarlijks maximaal 2000 liter) laten ophalen via een erkende inzamelaar kunnen via VALORLUB een premie verkrijgen.

VAL-I-PAC is het officieel orgaan voor de uitvoering van de terugname en informatieplicht van bedrijfsmatig verpakkingsafval. De opdracht van VAL-I-PAC bestaat erin de overheid de bewijzen te leveren dat de bedrijfsmatige verpakkingen die de leden (de verpakkingsverantwoordelijken) op de Belgische markt hebben gebracht, gerecycleerd en gevaloriseerd worden van zodra ze afval zijn.