O&O-bedrijfsprojecten

Laatst gewijzigd op 26 jan 2018 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen in het Vlaams Gewest konden van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subiside bekomen bij het uitvoeren van een onderzoeks- (50%) of ontwikkelingsproject (25%) op de aanvaarde kosten, met een maximum steun van € 3 miljoen. Dit basispercentage kon nog worden verhoogd met 20% (ko) of 10% (mo). Een extra-steun van 10% is mogelijk bij samenwerking van bedrijven. Deze steunmaatregel kon worden aangevraagd tot en met 31 december 2017.

De kmo-innovatieprojecten, kmo-innovatiehaalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten  werden op 1 januari 2018 vervangen door twee nieuwe subsidies: De subsidie Ontwikkelingsproject is bedoeld  voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. De subsidie Onderzoeksproject is bedoeld voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming. Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor beide subsidies in aanmerking.

Wie kwam in aanmerking

Elke onderneming (ook vzw’s), van kmo tot multinational kan hiervoor steun bekomen op voorwaarde dat ze gevestigd zijn in het Vlaams Gewest. Minimum vereiste is het beschikken over een rechtspersoonlijkheid op het moment van de ondertekening van de overeenkomst met het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Wat kwam in aanmerking

Een project kan bestaan uit (een deel) onderzoek en (een deel) ontwikkeling.

  • Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe (wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere) kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd. Het doel van deze kennisopbouw is deze in een latere fase te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten of de aanmerkelijke verbetering ervan;
  • Ontwikkelingsprojecten: dit type activiteiten beoogt het verwerven, gebruiken van bestaande (wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere) kennis en vaardigheden met als doel te komen tot plannen, ontwerpen en prototypes van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen en diensten.

De minimale steun voor een O&O-project bedraagt € 100.000. De maximale steun voor een project is € 3 miljoen.

Omvang steun

Als een project deels uit een onderzoeksproject en deels uit een ontwikkelingsproject bestaat, kan voor elk deel het overeenkomstige steunpercentage toegepast worden.

Aan onderzoeksprojecten wordt een basissteunpercentage van 50% toegekend.

Aan ontwikkelingsprojecten wordt een basissteunpercentage van 25% toegekend.

Het basissteunpercentage kan verhoogd worden in een aantal gevallen:

  • aan een kleine onderneming wordt 20% extra steun toegekend, voor middelgrote ondernemingen wordt het bassisteunpercentage verhoogd met 10%.
  • Er is ook een verhoging voorzien van het steunpercentage met 10% wanneer een project uitgevoerd wordt in een samenwerking tussen 2 of meer onafhankelijke bedrijven waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening neemt en het project samenwerking inhoudt met tenminste één kmo of tenminste één bedrijf uit een ander land in de Europese Unie.

De twee mogelijke vormen van extra steun zijn cumuleerbaar.

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt ingediend.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de handleiding te verkrijgen op de website of bij Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Vanaf aanslagjaar 2008 zijn premies, kapitaal- en interestsubsidies voor onderzoek en ontwikkeling toegekend door gewestelijke instellingen (b.v. Agentschap Innoveren & Ondernemen) vrijgesteld van belasting.

De subsidie-aanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de onderneming met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

Contact

 

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon