Wijzigingen aan Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen krijgt € 1,3 miljoen uit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade. Een gedeelte moet verloren auteursrechten (of royalty’s) compenseren, het andere deel afgelaste auteurslezingen. Literatuur Vlaanderen engageert zich om deze middelen op een eerlijke manier te verdelen onder de getroffen literaire auteurs en illustratoren. Dat zal gebeuren op basis van een aantal culturele en economische verdeelsleutels. Auteurs die van de compensatieregeling gebruik willen maken, zullen tijdig een aanvraag moeten indienen via een digitaal loket op de website van Literatuur Vlaanderen. Meer informatie op www.literatuurvlaanderen.be/nieuws/13-miljoen-euro-compensatie-voor-auteurs-en-illustratoren.
Gewijzigd op
Sinds 26 september is de naam van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) veranderd in Literatuur Vlaanderen. Ook de website werd vernieuwd. Een uitgebreid overzicht van alle subsidieregelingen kan je raadplegen op www.literatuurvlaanderen.be/ondersteuning.
Gewijzigd op
De subsidiemogelijkheden zijn zeer divers. Ze bestaan uit werkbeurzen voor (strip)auteurs en illustratoren, subsidies voor literaire vertalers, maar er wordt ook financiële ondersteuning geboden aan auteurslezingen, uitgevers enz. Op de website van het fonds bij de rubriek "Subsidies" kan je een uitgebreid overzicht raadplegen van alle subsidieregelingen.
Gewijzigd op