Limburgse Innovatieaward voor land- en tuinbouw

Laatst gewijzigd op 3 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector
Voor wat
uitvoeren van innovatieve projecten
Subsidie
van € 5000 (voor de 5 beste projecten)

Wat houdt de maatregel in

De Limburgse deputatie kan een projectsubsidie verlenen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een innovatief projectvoorstel voor de land- en tuinbouwsector in Limburg indient. Het project moet tevens een voorbeeldfunctie hebben voor de Limburgse land- en tuinbouw.

Deze award wordt om de 2 jaar toegekend. De laatste editie werd op 19 januari 2017 gelanceerd. De volgende award wordt dus gelanceerd begin 2019.

Wie komt in aanmerking

De aanvrager dient:

  • een bedrijfszetel of adres te hebben dat gelegen is in de provincie Limburg (België);
  • alle verplichtingen nageleefd te hebben die voortvloeien uit eerdere toekenningen door de provincie van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Wat komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het ingediende project:

  • binnen het jaar minstens gedeeltelijk gerealiseerd kunnen worden;
  • een innovatief karakter hebben voor de land- en tuinbouw in Limburg;
  • een voorbeeld- of een pilootfunctie vervullen voor de land- en tuinbouw in Limburg;
  • passen binnen de thema’s die jaarlijks door de deputatie worden vastgesteld voor dit reglement;
  • uitgevoerd worden in de provincie Limburg;
  • indien het een investeringsproject betreft en voor zover van toepassing: toegankelijk zijn voor personen met een beperking: dit moet aangetoond worden door een overeenkomst met het Toegankelijkheidsbureau.

Omvang steun

Het tweejaarlijks krediet, dat in de provinciebegroting werd ingeschreven voor dit reglement, wordt verdeeld onder de 5 beste projectvoorstellen die door de jury worden geselecteerd en gerangschikt.

De 5 beste projecten ontvangen elk € 5000.

Aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor een innovatie-award moet het projectvoorstel, samen met de nodige documenten (o.a. beschrijving projectindiener en partners, innovatieve waarde, timing uitvoering, …), na de tweejaarlijkse oproep door de deputatie worden ingediend bij het Provinciebestuur. Door een jury worden de projecten gerangschikt.
De zesde editie van deze award werd op 19 januari 2017 gelanceerd. De volgende award wordt gelanceerd begin 2019.