KRATOS: gratis advies voor land- en tuinbouwers

Laatst gewijzigd op 30 jan 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector
Voor wat
advies over bepaalde thema's
Subsidie
100 % gratis advies

Wat houdt de maatregel in

Dankzij de PDPO III-maatregel ‘KRATOS- Raad op maat’ kunnen land- en tuinbouwers bij het Departement Landbouw & Visserij gratis advies op maat vragen over uiteenlopende onderwerpen, verdeeld over 14 verschillende KRATOS-modules. De bedrijfsadviesdiensten die KRATOS-advies mogen verlenen in 2017-2018 werden geselecteerd via een overheidsopdracht.

Het Departement opende op 16 maart 2017 de tweede aanvraagperiode van dit bedrijfsadviessysteem.

Wie komt in aanmerking

Elke GLB-actieve landbouwer kan dit advies aanvragen.

Wat komt in aanmerking

Het advies is verdeeld over 14 verschillende KRATOS-modules:

 • module 1: ondernemingsplan;
 • module 2: bedrijfseconomisch advies;
 • module 3: randvoorwaarden;
 • module 4: vergroening;
 • module 5A: biodiversiteit: Agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit;
 • module 5B: biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS);
 • module 5C: biodiversiteit: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten;
 • module 6A: klimaat: Agromilieuklimaatacties m.b.t. klimaat;
 • module 6B: klimaat: Energie;
 • module 7A: water: Geïntegreerde gewasbescherming IPM (Integrated Pest Management);
 • module 7B: water: KRW (Kaderrichtlijn water);
 • module 8: bodem;
 • module 9: arbeidsveiligheid;
 • Module 10: technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding).

Als landbouwer bent u niet verplicht om over alle KRATOS-modules advies aan te vragen, maar heeft u de vrijheid om alleen advies aan te vragen over een module naar keuze. Wel gelden enkele beperkingen: zie lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos/landbouwers

Alleen adviesdiensten die de overheid voor de betreffende adviesmodule selecteerde via de overheidsopdracht KRATOS 2, kunnen advies verlenen.

Aanvraagprocedure

Landbouwers kunnen adviesaanvragen uitsluitend indienen via het e-loket, via de tegel ‘KRATOS’.  Voor de andere voorwaarden zie: lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos/landbouwers