Innovatieve laadsystemen (steunoproep CPT-programma)

Laatst gewijzigd op 10 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen en organisaties
Voor wat
pilootprojecten voor innovatieve laadsystemen
Subsidie (via oproep)
max. 40% steun (max. € 300.000 per project)

Wat houdt de maatregel in

Deze steunoproep van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken richt zich tot innovatieve pilootprojecten voor laadinfrastructuur. De oproep richt zich op pilootprojecten met een beperkte schaalgrootte die verkennend en innovatief van aard zijn en die na afloop kunnen opschalen.

De maximale subsidie per project is € 300.000 en bedraagt maximaal 40% van de steunbare uitgaven.

Naast de jaarlijkse oproep van het CPT-programma liep er in 2023 een specifieke oproep die zich richtte tot innovatieve pilootprojecten voor laadinfrastructuur met een beperkte schaalgrootte die verkennend en innovatief van aard zijn en die na afloop kunnen opschalen. Bepaalde locaties, straten of wijken vergen namelijk specifieke laadoplossingen. Het zijn deze pilootprojecten met 'slimme laadoplossingen' die binnen deze oproep konden worden gesteund. De oproep stond open tot en met 23 oktober 2023. Aanvragen kon via CPT-oproep innovatieve laadsystemen.

Wie komt in aanmerking

Elke onderneming (bedrijf, instelling, organisatie) kan in deze oproep een aanvraag indienen voor zichzelf of met verschillende partners in een samenwerkingsverband.

Wat komt in aanmerking

De projecten moeten verkennend en innovatief van aard zijn, maar het is wel de bedoeling om de projecten na afloop op te schalen. In de subsidiefase gaat het over pilootprojecten, die een beperkte schaal hebben. Ze worden uitsluitend gesubsidieerd als ze complementair zijn met of aanvullend zijn op wat met eerdere CPT-projectoproepen werd gefinancierd en wat via de concessies voor normale laders en snelladers zal worden uitgerold.

Projectvoorstellen moeten betrekking hebben op één of meerdere van volgende thema's:

  • mobiele laadsystemen voor elektrische voertuigen;
  • laadsystemen voor elektrische voertuigen (EV) binnen een energiemanagementsysteem dat gevoed wordt door hernieuwbare energie die ter plekke wordt geproduceerd;
  • innovatieve laadsystemen voor elektrische wagens waarbij de laadpunten gedeeld worden tussen diverse EV-rijders zonder dat ze publiek toegankelijk zijn;
  • publiek toegankelijke innovatieve laadsystemen voor elektrische wagens op locaties waar geen laadpunten voorzien kunnen worden via de concessies voor de uitrol van laadinfrastructuur;
  • het management van voor deelwagens voorbehouden laadpalen op het openbare terrein.

Omvang steun

De maximale subsidie per project is € 300.000 en bedraagt maximaal 40% van de steunbare uitgaven.

Kosten die in aanmerking komen
  • kosten voor projectwerking en onderbouwing;
  • investeringskosten.

De investeringen moeten duidelijk betrekking hebben tot de laadsystemen. Het kan daarbij zowel gaan over de ontwikkeling, plaatsing en aansluiting van de laadsystemen, maar ook om de slimme aansturing en balancering ervan.

Uitgesloten kosten 
  • investeringen die geen betrekking hebben tot de laadsystemen zelf (bv. voertuigen, batterijen, zonnepanelen …);
  • kosten voor grondwerken die niet rechtstreeks nodig zijn voor het plaatsen van de laadpaal;
  • kosten voor het aanbrengen van signalisatie en de (her)aanleg van parkeerplaatsen.

Enkel de kosten die gemaakt zijn na het bericht van kennisgeving van de selectie komen in aanmerking voor de berekening van de projectsubsidies

Projecten die andere subsidies ontvangen of waarvoor een aanvraag tot subsidie in behandeling is, komen niet in aanmerking.

Aanvraagprocedure

De oproep stond open tot en met 23 oktober 2023. Het aanvraagformulier kon je vinden op CPT innovatieve laadsystemen en diende via e-mail te worden verstuurd naar cpt.subsidieaanvraag@mow.vlaanderen.be

Het steunbudget voor deze oproep bedraagt € 2.000.000 vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.