Innovatieclusters

Laatst gewijzigd op 11 jun 2020 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
consortia van ondernemingen
Voor wat
ondersteuning clustercoördinatie van erkende speerpuntclusters (10 j.) en innovatieve bedrijfsnetwerken (3 j.)
Subsidie
van 50% met een jaarlijks plafond van € 500.000 (speerpuntclusters) en € 150.000 (bedrijfsnetwerk)

Wat houdt de maatregel in

Om onbenut economisch potentieel te ontsluiten en de competitiviteitsverhogingen bij Vlaamse ondernemingen via een actieve en duurzame samenwerking te realiseren gaf het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) financiële ondersteuning voor innovatieve bedrijfsnetwerken en voor een beperkt aantal speerpuntclusters.

Wie komt in aanmerking

De primaire doelgroep voor het clusterbeleid zijn consortia van Vlaamse ondernemingen met groei-ambities, innovatiebewust, met internationale blik en openstaand voor samenwerking met andere ondernemingen en kenniscentra, zowel voor de realisatie van hun individuele bedrijfsdoelstellingen als voor het bijdragen aan een competitiviteitsverhoging bij een grote groep van Vlaamse ondernemingen. Deze groep van ondernemingen mandateert een clusterorganisatie die optreedt als facilitator en vertegenwoordiger van de clusterleden. Het is de clusterorganisatie die de subsidie ontvangt.

Een cluster is een netwerk van bedrijven en andere partijen die openstaan voor samenwerking rond een bepaald thema of domein. Een goede clusterwerking vereist actieve betrokkenheid en sturing door de bedrijven. Binnen de cluster treedt een clusterorganisatie op als facilitator en vertegenwoordiger van de clusterleden. Een specifieke opdracht van de clusterorganisatie bestaat erin om op maat van de bedrijven activiteiten te organiseren die de actieve samenwerking tussen de clusterleden bevorderen met als doel de competitiviteit van de bedrijven te verhogen. Via concepten van open innovatie, ketensamenwerking en cross-sectorale werking kunnen bedrijven in de cluster nieuwe producten en diensten of producten en diensten met meerwaarde creëren en nieuwe (buitenlandse) markten ontginnen.

Speerpuntclusters en Innovatieve bedrijfsnetwerken

De speerpuntclusters sluiten aan bij belangrijke strategische domeinen voor Vlaanderen en zijn grootschalige triple-helix-initiatieven die tot tien jaar financiering krijgen voor de uitrol van hun competitiviteitsprogramma:

De innovatieve bedrijfsnetwerken zijn typisch kleinere bottom-up initiatieven die gedurende een periode van drie jaar ondersteuning krijgen om binnen een specifiek domein een dynamiek van samenwerking tot stand te brengen die tot een hogere competitiviteit van de bedrijven kan leiden.

Een overzicht en meer informatie kan je terugvinden op vlaio.be/nl/begeleiding-advies/samenwerking/innovatieclusters/cluster-initiatieven.

Omvang steun

De steun wordt toegekend voor de clustercoördinatie en bedraagt 50%.

De maximum toegekende subsidie bedraagt:

  • Voor speerpuntclusters: maximum 500.000 €/jaar gedurende maximum 10 jaar;

  • Voor innovatieve bedrijfsnetwerken: maximum 150.000 €/jaar gedurende maximum 3 jaar.

Innovatieprojecten van speerpuntclusters

Voor projecten die aansluiten bij de strategie van de speerpuntclusters worden middelen beschikbaar gesteld voor steun aan kennisopbouw en activiteiten gerelateerd aan kennisopbouw. 

De projecten worden ingediend via de speerpuntcluster. Deze projecten kunnen de vorm aannemen van een Onderzoeks- of een Ontwikkelingsproject, COOCK-project, cSBO-project, ICON-project en coöperatief project (meer toelichting over deze projecttypes en aanvraagprocedures kan je terugvinden op www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/projecten-voor-speerpuntclusters/aanvraagprocedure).

Informatie over de dienstverlening en projectwerking van de speerpuntclusters kan je terugvinden op  www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/groei-innovatie/samenwerken-om-te-innoveren/cluster-initiatieven.

Contact

Afdeling / Dienst
Entiteit Clusters
Adres

Koning Albert II-laan 35, bus 16
1030 Brussel
België

Telefoon