Impulssubsidies Antwerpen voor innovatieve projecten in de inclusieve economie

Laatst gewijzigd op 31 jan 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
innovatieve projecten gericht op tewerkstelling en doorstroom in de arbeidszorg en/of sociale economie
Subsidie
van max. 75% van de projectkosten

Wat houdt de maatregel in

Via deze impulssubsidie ondersteunt de provincie Antwerpen organisaties om innovatieve projecten te starten die tewerkstelling en doorstroom in de arbeidszorg en/of sociale economie bevorderen. Ook projecten die de competenties van arbeidszorgmedewerkers/medewerkers in de sociale economie versterken, komen in aanmerking.

Daarnaast kunnen organisaties ook bij de provincie aankloppen als ze hun werking willen aanpassen met het oog op een inclusieve economie. De provinciale tussenkomst bedraagt maximum 75% van de totale projectkosten.

 

Wie komt in aanmerking

Volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen:

  • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen
  • instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg
  • instellingen uit de sector zorg voor personen met een handicap
  • sociale economie organisaties en –bedrijven (maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie, invoegbedrijven,…)
  • centra voor algemeen welzijnswerk

Daarnaast kunnen ook vzw's, coöperatieve en andere vennootschapsvormen indienen wanneer zij een sociaal oogmerk hebben of een samenwerking aangaan met een organisatie zoals bovenstaand vermeld.
Regionale samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties genieten de voorkeur.

Wat komt in aanmerking

Het project bevordert innovatie binnen het arbeidszorgbeleid en/of het sociale economiebeleid en draagt bij tot een inclusieve economie in de provincie Antwerpen.

  • het project wordt uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Antwerpen;
  • het project heeft een bovenlokaal of provinciaal belang;
  • het project behoort niet tot de reguliere werking.

Omvang steun

De provinciale tussenkomst bedraagt maximum 75% van de totale projectkosten.

Zowel personeelskosten als werkingskosten komen in aanmerking voor een subsidie.

Voor investeringskosten kan men een beroep doen op de Renteloze lening voor sociaal-economische initiatieven Antwerpen.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Aanvraagdossiers worden ingediend via het e-loket. 

Als je projectidee voldoet aan de vormelijke en inhoudelijke criteria, kom je tijdens een pitchmoment je voorstel toelichten. Na de pitch ga je met de feedback aan de slag om een volledig uitgewerkt projectvoorstel in te dienen.

Adres

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België

Telefoon