Fiscale ruling (voorafgaande bindende beslissing)

Laatst gewijzigd op 27 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
toepassing van de belastingwetten op een bepaalde situatie, verrichting of project
Rechtszekerheid
door afsluiting van een voorafgaande bindende beslissing

Wat houdt de maatregel in

Belastingplichtigen kunnen een voorafgaande bindende beslissing vragen over de toepassing van de belastingwetten op een bepaalde situatie, verrichting of project, die op fiscaal vlak nog geen uitwerking hebben gehad. Ook buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen die zich in België willen vestigen of investeren, kunnen hiervan gebruik maken. Hierdoor verkrijgt de aanvrager meer rechtszekerheid.

 Een ruling kan bv. betrekking hebben op investeringen, transferprijzen of de samenstelling van de belastbare basis bij de taxatie van kostencentra.

Wie komt in aanmerking

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, ook vzw's, kunnen een fiscale ruling aanvragen. Dit geldt tevens voor buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen die het voornemen hebben zich in België te vestigen of te investeren.

Wat komt in aanmerking

De aanvraag kan zowel betrekking hebben op beroepszaken als op privé-aangelegenheden.

Alle materies betreffende de toepassing van de belastingwetten kunnen het voorwerp uitmaken van een voorafgaande beslissing. Over een aantal materies is de FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst echter niet gemachtigd om een ruling te geven, zoals onder meer over de belastingtarieven en de berekening van de belastingen, over de bepalingen die sancties, boetes en belastingverhogingen instellen, ...

Een fiscale 'ruling' geldt in principe voor 5 jaar en bindt de Administraties ten opzichte van de belastingplichtige. Hierdoor verkrijgt de aanvrager dus meer rechtszekerheid.

Aanvraagprocedure

Na ontvangst van een volledige aanvraag zal de Administratie binnen de 15 werkdagen aan de aanvrager laten weten binnen welke termijn een beslissing mag verwacht worden. Alleszins dient dit te gebeuren binnen drie maanden, tenzij deze termijn onderling wordt gewijzigd.
In complexe situaties of bij complexe verrichtingen (bv. fusies of splitsingen) is het aangewezen een ‘prefiling meeting’ aan te vragen. Dit kan omschreven worden als een inleidend gesprek vóór de formele aanvraag en geeft reeds een eerste indruk over de houding van de dienst t.o.v. de aanvraag. Zowel de aanvraag voor een prefiling meeting alsook de formele aanvraag kunnen best per e-mail worden aangevraagd.

Deze ruling wordt aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Vanaf 15 september 2015 kan men ook bij de Vlaamse Belastingdienst een ruling aanvragen voor materies die onder de Vlaamse bevoegdheid vallen. Voor zaken die deels onder de Vlaamse en deels onder de federale bevoegdheid vallen, zal de Vlaamse Administratie een bindend advies overmaken aan de federale betrokken dienst die de beslissing dan bezorgt aan de aanvrager.