Europees KMO-instrument (SME-instrument)

Laatst gewijzigd op 15 okt 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
commercialisatie van nieuwe technologiëen
Subsidie via oproep (periodieke afsluitdatum)
van max. € 2,5 mln.

Wat houdt de maatregel in

Het KMO-instrument is een Europees instrument dat bedrijven met veel groeipotentieel ondersteunt op zowel financieel vlak (subsidies tot  € 2,5 miljoen) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies). Dit instrument richt zich op een zeer beperkt aantal bedrijven die hun innovatieve technologieën willen commercialiseren. Bijgevolg zal er bij elke kandidaatstelling een uitgebreide screening gebeuren van het ingediende dossier.

Zo wil de Europese Commissie er voor zorgen dat innovatieve bedrijven hun potentieel optimaal kunnen verwezenlijken en zo de brug kunnen maken naar de commercialisering van hun innovatieve technologieën. Het is één van de grote vernieuwingen binnen het overkoepelende Horizon 2020 programma.

Wie komt in aanmerking

Het SME-instrument richt zich tot de Europese “top kmo’s”.

Als kmo moet worden voldaan aan de volgende Europese kmo-definitie:

 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • minder dan € 50 miljoen jaaromzet of minder dan € 43 miljoen balanstotaal realiseren;
 • voor de berekening van deze criteria moet er geconsolideerd worden wanneer het bedrijf geen zelfstandig bedrijf is. Het bedrijf is niet zelfstandig wanneer er een deelnemingsrelatie bestaat met andere vennootschappen van 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, openbare participatiemaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk is toegestaan.

Met top-kmo's bedoelt men ondernemingen die veel groeipotentieel hebben en die op termijn een internationale impact kunnen hebben. Meer in het bijzonder moet het bedrijf in kwestie sterk inzetten op innovatie en gericht zijn op groei (meerwaardecreatie). Daarnaast moeten ze ook reeds enkele jaren actief zijn en bijgevolg komen pure start-ups niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Bij het KMO-instrument is de primaire doelstelling dat bedrijven de brug kunnen maken van innovatie naar commercialisering.

Het type innovatieve projecten dat men zoekt is gebaseerd op het concept van ‘disruptive innovation’, waarbij de geselecteerde kmo’s een project uitwerken dat een nieuwe markt lanceert of een bestaande markt volledig verandert. Hierbij zoekt men naar projecten die technology readiness level zes (=technology demonstration) bereikt hebben. Het betreft hier dus geen basisonderzoek of pure ontwikkeling want dit valt onder de andere pijlers van Horizon 2020.

Het volledige proces is gestructureerd volgens drie fases waarbij in elke fase wordt voorzien in een ander soort begeleiding.

Fase 1: opstellen concept- en haalbaarheidsstudie
 • projectvoorstel van een tiental pagina’s is vereist waarin het concept volledig wordt uitgelegd;
 • de kmo krijgt een subsidie van € 50.000 om een haalbaarheidsstudie uit te voeren;
 • looptijd van zes maanden.
Fase 2: doorlopen van het innovatietraject
 • een subsidie van € 500.000 tot € 2,5 miljoen;
 • een uitgewerkt businessplan (ongeveer 30 pagina’s) is vereist waarin het voorstel verder wordt uitgewerkt met meer innovatieve activiteiten;
 • doel is het ontwikkelen van het project op basis van een bepaalde innovatiestrategie;
 • looptijd van 1 tot 2 jaar.
Fase 3: commercialisering en marktlancering
 • geen financiële steun maar er wordt wel geholpen om de juiste financiering te vinden;
 • de kmo krijgt uitgebreide ondersteuning om het concept om te zetten in een vermarktbaar product;
 • Zoeken naar zakenpartners en ondersteuning via het Enterprise Europe Network;
 • geen exacte duurtijd voor dit proces.

Omvang steun

Het totale budget varieert van sector tot sector maar een overzicht van de voorziene bedragen per sector kan men terug vinden op de website ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

Belangrijk om op te merken is dat bedrijven niet per definitie een voorstel moeten indienen voor de drie fases samen. Het is bijvoorbeeld dus mogelijk om een voorstel in te dienen voor de tweede of derde fase zonder een voorstel ingediend te hebben voor de eerste fase. Anderzijds is het ook mogelijk dat het proces na de eerste fase stopt wanneer blijkt uit de haalbaarheidsstudie dat het project niet levensvatbaar is.

Aanvraagprocedure

Aanvragen verlopen via een oproep tot kandidaatstelling die gepubliceerd wordt op de site van het Europees Agentschap EASME ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument. De oproep voor bedrijven staat sinds 1 april 2014 online en blijft permanent open. Er is wel telkens een periodieke afsluitdatum waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden. Het blijft echter mogelijk om tijdens deze evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden.

Om u in dit proces te begeleiden neem je best vooraf contact op met het Enterprise Europe Network Vlaanderen.

De periodieke afsluitdata in 2018 voor deze oproep zijn:

 • voor fase 1: 08/02/2018, 03/05/2018, 05/09/2018, 07/11/2018
 • voor fase 2: 10/01/2018, 14/03/2018, 23/05/2018, 10/10/2018