Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering-Federaal

Laatst gewijzigd op 2 apr 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
arbeidsduurvermindering met min. 1 u. per week of overstap naar vierdagenweek
RSZ-korting
€ 400 tot € 1000 tijdens 4 tot 16 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

Deze federale doelgroepvermindering kent aan werkgevers die bereid zijn om de arbeidsduur van het personeel te verminderen met minstens één uur per week, een bepaalde forfaitaire vermindering toe van de werkgeversbijdragen gedurende 4 tot 16 kwartalen.

Om misbruik van deze doelgroepvermindering tegen te gaan werd er door de Programmawet (1) van 22 december 2023 een aanpassing doorgevoerd: de doelgroepvermindering wordt voor deeltijdse werknemers vanaf 1 januari 2024 beperkt tot werknemers die gemiddeld minstens 28 uur per week werken. Dit geldt voor de arbeidsduurverminderingen ingevoerd vanaf 1 november 2023.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Deze maatregel richt zich tot de werkgevers uit de private sector en de autonome overheidsbedrijven.

Werknemer

De voltijdse werknemers die tot een categorie van werknemers behoren die voor onbepaalde tijd overgegaan zijn tot, ofwel een effectieve arbeidsduurvermindering van ten minste een vol arbeidsuur onder de 38 uren per week, ofwel een vierdagenweek zoals verder bepaald, ofwel beide, kunnen in aanmerking komen voor deze doelgroepvermindering.
Ook de deeltijdse werknemers van wie het loon moet worden aangepast wegens de invoering van de arbeidsduurvermindering komen in aanmerking. De vermindering ingevolge invoering van de vierdagenweek kan alleen toegepast worden voor voltijdse werknemers, niet voor deeltijdsen.

Omvang steun

Werkgevers die bereid zijn de arbeidsduur te verminderen met minstens één uur per week kunnen voor de voltijdse werknemers de volgende forfaitaire vermindering genieten:

Arbeidsduurvermindering
Bedrag 
Periode van vermindering
37 uur per week of minder€ 400tijdens 8 kwartalen
36 uur per week of minder€ 400tijdens 12 kwartalen
35 uur per week of minder€ 400tijdens 16 kwartalen
Vierdagenweek€ 400tijdens 4 kwartalen
Tegelijk arbeidsduurvermindering en vierdagenweek€ 1.000tijdens de overlappende kwartalen

De vermindering geldt alleen wanneer de invoering van de arbeidsduurvermindering vrijwillig gebeurt. Als een werkgever van paritair comité verandert, en terechtkomt in een paritair comité waarin de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur lager is dan in het vroegere paritaire comité, dan wordt het zich aanpassen aan die nieuwe arbeidsduur, niet beschouwd als een collectieve arbeidsduurvermindering in de zin van deze bijdragevermindering.

De doelgroepvermindering wordt voor deeltijdse werknemers vanaf 1 januari 2024 beperkt tot werknemers die gemiddeld minstens 28 uur per week werken. Dit geldt voor de arbeidsduurverminderingen ingevoerd vanaf 1 november 2023.

Aanvraagprocedure

Om van deze voordelen te kunnen genieten moet de werkgever in de driemaandelijkse RSZ-aangiften naast de juiste identiteit van de werknemer en de loon- en arbeidstijdgegevens eveneens de correcte verminderingscode, het verminderingsbedrag en de eventuele begindatum vermelden. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon