Wijzigingen aan Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering-Federaal

Deze maatregel richt zich tot de werkgevers uit de private sector en de autonome overheidsbedrijven.