Wijzigingen aan Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering-Federaal

Om misbruik van deze doelgroepvermindering tegen te gaan werd er door de Programmawet (1) van 22 december 2023 een aanpassing doorgevoerd: de doelgroepvermindering wordt voor deeltijdse werknemers vanaf 1 januari 2024 beperkt tot werknemers die gemiddeld minstens 28 uur per week werken. Dit geldt voor de arbeidsduurverminderingen ingevoerd vanaf 1 november 2023.

Deze maatregel richt zich tot de werkgevers uit de private sector en de autonome overheidsbedrijven.