Compensatie voor RSZ-bijdragen derde kwartaal 2020 (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 18 dec 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Werkgevers getroffen door beperkende coronamaatregelen
Voor wat
compensatie voor betaling RSZ werkgeversbijdragen
Subsidie
bedrag stemt overeen met bepaalde werkgeversbijdragen

Wat houdt de maatregel in

Er werd een compensatieregeling uitgewerkt voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 voor de verplicht gesloten werkgevers en hun toeleveranciers.  

Er werd op 6 november beslist om deze compensatieregeling voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 uit te breiden naar andere sectoren dan de horeca en de evenementensector. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van 65% kunnen aantonen in bepaalde kwartalen. Deze premie kan vanaf 18 december 2020 worden aangevraagd. 

Compensatie verplicht gesloten sectoren

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, werd er door de Wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (1) een compensatieregeling ingevoerd voor bepaalde werkgevers die zwaar werden getroffen door de nieuwe verstrengde coronamaatregelen. 

Wie komt in aanmerking

De premie wordt toegekend aan de werkgevers die verplicht hebben moeten sluiten op basis van de Ministeriële Besluiten van 28 oktober 2020 en 1 november 2020 of die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen. Een overzicht kan je vinden in de Administratieve instructies voor werkgevers > Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen derde kwartaal 2020.

Via de webtool Check RSZ-compensatie kan je nagaan of je als werkgever in aanmerking komt voor de premie.

Omvang steun

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020:

 • het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’)
 • de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van ondernemingen, de bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid,…) worden niet in aanmerking genomen.

De premie wordt in twee fasen berekend: Er wordt eerst een voorlopige bijdrage berekend op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal 2020. De RSZ houdt rekening met de gegevens die zijn aangegeven op datum van 16 november 2020. Als de aangiften voor het derde kwartaal binnen zijn, wordt de bijdrage voor dat kwartaal berekend en vergeleken met het bedrag van de voorlopige premie. 

 • Is de bijdrage voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie, dan behoudt de werkgever de voorlopige premie.
 • Is het bedrag hoger dan de voorlopige premie, dan wordt het verschil toegekend.

Meer informatie kan je terugvinden in de Administratieve instructies voor werkgevers > Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen derde kwartaal 2020.

Toekenning premie

In de loop van november berekent de RSZ de voorlopige premie en stort die op de RSZ-rekening van de werkgever. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het derde kwartaal 2020 en van eerdere kwartalen, af te lossen. De RSZ brengt de werkgever van het bedrag op de hoogte via de e-Box Ondernemingen.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden op de RSZ-website Compensatie van RSZ-bijdragen voor verplicht gesloten ondernemingen en Administratieve instructies voor werkgevers > Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen derde kwartaal 2020.

Compensatie toeleveranciers

Er werd ook een compensatieregeling ingevoerd voor de toeleveranciers van werkgevers die verplicht hebben moeten sluiten op basis van de ministeriële besluiten van 28 oktober 2020 en 1 november 2020 en bepaalde sectoren.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel is van toepassing op toeleveranciers van ondernemingen die verplicht hebben moeten sluiten. Als toeleverancier moet de werkgever in 2019 een omzet hebben behaald die voor minstens 20% resulteerde uit goederen en/of diensten, geleverd aan deze getroffen bedrijven die verplicht moesten sluiten. Toeleveranciers die hun activiteiten in 2020 hebben aangevat, moeten in 2020 een omzet behalen die voor minstens 20% resulteert uit goederen en/of diensten, geleverd aan de bovenvermelde bedrijven die voor het publiek gesloten zijn.

Een overzicht van de bedrijven die verplicht moesten sluiten kan je vinden op de RSZ-website Compensatie voor toeleveranciers.

Omzetdaling/loonmassa van 65%

Je komt slechts in aanmerking als je een omzetverlies hebt geleden of er een vermindering van de loonmassa is in bepaalde kwartalen:

 • btw-plichtige ondernemingen die een periodieke btw-aangifte moeten doen: een omzetverlies van ten minste 65% in een van de volgende kwartalen:
  • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019)
  • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019)
 • btw-plichtige ondernemingen die geen periodieke btw-aangifte hoeven te doen: vermindering van de loonmassa met ten minste 65% in een van de volgende kwartalen:
  • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019)
  • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019)
 • niet-btw-plichtige ondernemingen: vermindering van de loonmassa met ten minste 65% in een van de volgende kwartalen:
  • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019)
  • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019)
Omvang steun

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het eerste of het derde kwartaal 2020, waarbij het meest gunstige bedrag van de twee wordt toegekend.

Hou er dus rekening mee dat:

 • het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’)
 • de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van ondernemingen, de bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid,…) worden niet in aanmerking genomen.

De premie wordt berekend voor alle werknemers en studenten van de betrokken werkgevers, met uitzondering van de flexi-jobs en de specifieke werknemers die niet in de DmfA werden aangegeven, zoals de vrijwilligers.

Toekenning premie

Als werkgever heb je maar recht op één compensatiepremie, ook als je een verlies van omzet of loonmassa hebt geleden in het tweede én vierde kwartaal.

Als aan een onderneming al een premie is toegekend voor een verplichte sluiting, dan worden de twee premies met elkaar vergeleken. Is de toeleverancierspremie hoger? Dan wordt het verschil toegekend.

Je moet de premie aanvragen in een online toepassing. (aanmelding me eID of itsme).

Een aanvraag op basis van het tweede kwartaal 2020 is mogelijk tot 15 januari 2021. Een aanvraag op basis van het vierde kwartaal 2020 is mogelijk tot 15 februari 2021.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden op de RSZ-website Compensatie voor toeleveranciers en de Administratieve instructies voor werkgevers > Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen derde kwartaal 202-toeleveranciers.

Contact

Voor vragen over deze maatregel kan je contact opnemen op het gratis nummer 0800 300 20 (van 8:30 tot 17:00 uur). 

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon