Wijzigingen aan Steunmaatregelen RSZ voor werkgevers (coronavirus)

Er werd op 6 november beslist om deze compensatieregeling voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 uit te breiden naar andere sectoren dan de horeca en de evenementensector. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van 65% kunnen aantonen in bepaalde kwartalen. Deze premie kan vanaf 18 december 2020 worden aangevraagd. Zie Compensatie voor toeleveranciers
Gewijzigd op
De Kamer heeft de wetgeving voor de 'Compensatiepremie voor de werkgeversbijdragen derde kwartaal 2020' ondertussen goedgekeurd. Via de webtool Check RSZ-compensatie kan je alvast nagaan of je als werkgever in aanmerking komt voor deze premie. In de loop van november berekent de RSZ de voorlopige premie en stort die premie op de RSZ-rekening van de werkgever. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het derde kwartaal 2020 en van eerdere kwartalen, af te lossen. De RSZ brengt de werkgever van het bedrag op de hoogte via de e-Box Ondernemingen. 
Gewijzigd op
Er werd op 6 november beslist om de Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 uit te breiden naar andere sectoren dan de horeca en de evenementensector. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling. Zie persbericht Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket.
Gewijzigd op
Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de ministerraad van 23 oktober een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een compensatieregeling invoert voor de werkgevers uit de horecasector, evenementensector en de exploitanten van kermisattracties die zwaar werden getroffen door de nieuwe verstrengde coronamaatregelen. Deze premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020. Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. We houden je op de hoogte. Meer informatie kan je terugvinden op de RSZ-website Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020.
Gewijzigd op
Dit is een nieuwe maatregel die door de federale regering werd genomen op 20 maart 2020. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een automatisch uitstel (getroffen door de opgelegde sluiting van de federale overheid) en een uitstel na voorafgaande aangifte (de ondernemingen die moeten sluiten ingevolge de opgelegde sanitaire maatregelen of andere redenen ingevolge de coronacrisis).
Gewijzigd op