Cofinanciering bij bodemsanering

Laatst gewijzigd op 16 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
sanering van ernstige historische verontreiniging
Subsidie
max. 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000

Wat houdt de maatregel in

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via 'cofinanciering'. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000.

Een wijziging van het Vlaamse reglement voor bodemsanering en bodembescherming (Vlarebo) maakte dit mogelijk door het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013.
Cofinanciering kan worden aangevraagd nadat een bodemsaneringsproject werd ingediend of conform verklaard en de werken nog niet zijn aangevat.

Wie komt in aanmerking

Zowel particulieren, ondernemingen als openbare besturen komen in aanmerking, als ze voldoen aan de voorwaarden uit het besluit: de eigenaar moet voor 1 juni 2008 eigenaar geworden zijn van de grond, het conformiteitsattest BSP moet van na die datum moet zijn, en het moet gaan om historische bodemverontreinigingen.

U vindt het aanvraagformulier en het model voor de raming van de kosten op de OVAM-website (zie verder).

Omvang steun

De financiële ondersteuning van de OVAM wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Voor particulieren en openbare besturen is het steunpercentage maximaal 50%.