Belastingkrediet

Laatst gewijzigd op 28 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
eenmanszaken
Voor wat
bij een verhoging van het eigen vermogen
Belastingkrediet
van 10% met een maximum van € 3.750

Wat houdt de maatregel in

Ondernemers met een eenmanszaak die hun eigen vermogen verhogen, kunnen hiervoor een belastingkrediet krijgen. Dit belastingkrediet wordt verrekend met de verschuldigde personenbelasting en het eventuele saldo is terugbetaalbaar. Het wordt berekend op de aangroei van het eigen vermogen in vergelijking met het hoogste bedrag op het einde van één van de drie voorgaande belastbare tijdperken. 

Het tarief van het belastingkrediet bedraagt 10%, met een maximum van € 3.750.

Wie komt in aanmerking

Enkel de volgende natuurlijke personen komen in aanmerking voor dit belastingkrediet:

  • de uitbaters van een commerciële, industriële of landbouwonderneming;
  • beoefenaars van een vrij beroep of andere winstgevende activiteit;
  • Belastingplichtigen onder een forfaitair stelsel.

Zowel zelfstandigen in hoofd- als bijberoep komen in aanmerking.

Omvang steun

Het belastingkrediet wordt berekend op de aangroei van het eigen vermogen in vergelijking met het hoogste bedrag op het einde van één van de drie voorgaande belastbare tijdperken. 

Deze aangroei is het verschil tussen de fiscale waarde van de beroepsinvesteringen (de aanschaffings- of beleggingswaarde verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen) en de schulden op meer dan 1 jaar. Er is sprake van een aangroei wanneer de eigen middelen van het jaar hoger zijn dan het hoogste bedrag aan eigen middelen in de drie vorige jaren. 

Hierop wordt het belastingkrediet berekend van 10% met een maximum van € 3.750.

Sinds het inkomstenjaar 2014 is het belastingkrediet een terugbetaalbaar krediet geworden. Als het belastingkrediet meer bedraagt dan de personenbelasting waarmee het verrekenbaar is, dan stort de fiscus het niet-verrekende deel op de rekening van de zelfstandige.

Aanvraagprocedure

Om van dit voordeel te genieten moet de belastingplichtige bij de belastingaangifte voor het aanslagjaar waarvoor de verrekening wordt gevraagd de volgende documenten toevoegen:

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Voor meer informatie (circulaires, parlementaire vragen, enz.) kan je op Fisconetplus de Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 raadplegen: (Commentaar van art. 289bis, WIB 92).

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon