Energieterugwinningsunit voor expansie-energie bij koelinstallaties

Technologienummer
201097
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Tekstuele wijzigingen

Dit is een module om bij een bestaande of nieuwe koelcentrale de CO2 onder hoge druk primair te laten expanderen in een turbine. De turbine comprimeert secundair via de generator CO2 uit het middendrukvat terug naar hoge druk dat anders door een koelcompressor gecomprimeerd dient te worden. Dit toestel wordt geplaatst bij CO2 koelsystemen, tussen de gaskoeler/condensor en het middendrukvat.

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten.

Essentiële componenten

  • energieterugwinningsunit voor expansie-energie bij koelinstallatie

Tips bij de aanvraag

  • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
  • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële componenten.
  • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
  • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
  • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
  • 30,00% voor een kmo
  • 15,00% voor een grote onderneming